Ekonomija
JEDINO VIŠE PERADI

Pad stočne proizvodnje
Objavljeno 8. srpnja, 2024.
Fizički obujam poljoprivredne brutoproizvodnje u 2023. u odnosu prema 2022. godini smanjen je za 1,2 posto, pokazuju podatci Državnog zavoda za statistiku (DZS), koji pokazuju i da je netoproizvodnja neznatno porasla. Pad poljoprivredne proizvodnje, kako navode statističari, izazvan je padom stočne proizvodnje od 13,2 posto, a biljna je proizvodnja porasla za 6,5 posto. U 2023. u odnosu prema 2022. pala je proizvodnja svih proizvoda koji imaju znatniji udio u stočnoj proizvodnji, osim proizvodnje peradi, koja je porasla za 1,5 posto. Do porasta biljne proizvodnje u 2023. došlo je zbog rasta većine proizvoda s većim udjelom u biljnoj proizvodnji - kukuruza, za 21,3 posto, soje, za 9,4 posto, i suncokreta, za 3,1 posto. U ukupnoj brutoproizvodnji u 2023. biljna proizvodnja sudjeluje sa 65,5 posto, a stočna proizvodnja s 34,5 posto. Podatci DZS-a pokazuju i da je prošle godine prema godini prije fizički obujam poljoprivredne netoproizvodnje porastao za 0,1 posto. Netoindeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunani su iz vrijednosti cjelokupne proizvodnje smanjene za vrijednost proizvoda upotrijebljenih za hranidbu stoke. H
U ukupnoj brutoproizvodnji u 2023. biljna proizvodnja sudjeluje sa 65,5 %, a stočna proizvodnja s 34,5 %

13,2 %

smanjena je stočna proizvodnja6,5 %

porasla je biljna proizvodnja21,3%

porasla je proizvodnja kukuruza9,4 %

porasla je proizvodnja soje3,1 %

porasla je proizvodnja suncokreta