Grgur Ivanković

Grgur Vremeplovac

Zgrada sagrađena za stanovanje bankovnih činovnika

Monumentalna poluugrađena stambena dvokatnica sagrađena na zapadnoj strani onodobne Teretne ulice, danas Ulica kardinala Alojzija Stepin...

Iva Oršolić

Iza ćoška

Kod Boge nema mita

Prođe i Uskrs lipi moji, a vrime nam je bilo kodak je Božić. Sve se priokrenilo naglavačke, a osim vrimena priokrenili smo se i mi. Za koji ...

Srđan Lukačević

Đelo od Gisko "u gostima"

GISKO je kulturni inkubator, zaslužuje modernu zgradu

Nakon završetka gimnazije, diplome, magisterija i doktorata, radi u Centru za predškolski odgoj Osijek kao savjetnica u Ministarstvu zna...