Čestitamo roditeljima
31. 10. 2017.

Eva Cvetković, Noa Drlić
Objavljeno 31. listopada, 2017.

Eva Cvetković (4100/53), kći Ane i Karla

Noa Drlić (4500/54), sin Katarine i Zorana