Regija
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN VUKOVARA

Izmjenama GUP-a omogućena je dogradnja OŠ Siniše Glavaševića
Objavljeno 18. svibnja, 2024.
VUKOVAR - Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Vukovara usvojena je odluka o petim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Vukovara.

Kako je tom prilikom pojasnila Vanesa Budač iz Zavoda za prostorno planiranje iz Osijeka, koji je bio stručni izrađivač izmjena i dopuna, Vijeće je odluku o izradi donijelo u studenome prošle godine.

- Plan obuhvaća promjenu namjene dijela k. č. br. 166 k. o. Vukovar iz zone sportsko-rekreacijske namjene u zonu javne i društvene namjene kako bi se na toj čestici omogućila dogradnja Osnovne škole Siniše Glavaševića. Druga je izmjena preispitivanje i propisivanje načina i uvjeta gradnje za zone stambene, mješovite, gospodarske, javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske i drugih namjena, koje su se u praksi pokazale ograničavajućima. Početkom travnja dobiveno je mišljenje da je plan usklađen s prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije - rekla je odgovorna voditeljica u ime stručnog izrađivača.

Budač je dodala da je korigiran način izgradnje višestambenih zgrada, pri čemu je definirano kako višestambene zgrade mogu imati najviše pet nadzemnih etaža, a omogućen je i veći koeficijent izgrađenosti.

Treba istaknuti da su na javnom izlaganju izmjena i dopuna GUP-a iz Lučke uprave Vukovar naveli kako su prije godinu dana potaknuli inicijativu vezanu uz infrastrukturu koja im je bitna, jer su se već prijavili za EU projekt i rade projektnu dokumentaciju za izradu privezišta koje bi bilo na granici ušća kanala Dunav - Sava nizvodno prema centru grada. Budući privezište nije navedeno u tekstu plana izmjena i dopuna, zanimalo ih je postoji li mogućnost da se uvrsti, a Budač je odgovorila kako to ovim izmjenama nije moguće, jer to nije predmet izrade. Naglasila je kako se to pitanje može razmotriti u budućim izmjenama Prostornog plana uređenja grada Vukovara.

Početkom ožujka mišljenje o prijedlogu plana za javnu raspravu dalo je i Ministarstvo kulture i medija, navodeći kako nemaju primjedbi i daju suglasnost za usvajanje.

Važno je napomenuti kako je izmjenama omogućen veći koeficijent izgrađenosti u području detaljnog plana uređenja Županijske ulice, u kojoj je smješten znatan broj državnih i županijskih institucija.

Usvojenim izmjenama i dopunama ponajprije se stvara mogućnost za nastavak ulaganja u osnovnoškolski sustav u gradu na Dunavu, pri čemu je važan korak najavljena dogradnja OŠ Siniše Glavaševića.

Iz mjerodavnog gradskog odjela naveli su kako se izmjene prvenstveno odnose na uklanjanje ograničavajućih uvjeta gradnje objekata društvene i javne namjene. D. Korpoš
Možda ste propustili...

U SUBOTU NA KUPALIŠTU POLOJ

Besplatni dermatološki pregledi

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

OBA KUPALIŠNA KOMPLEKSA OTVORILA SU SVOJA VRATA

Spas od vrućina u baranjskim bazenima

2

OPET BEZ SJEDNICE

Komunalni radovi stoje bez Vijeća

3

PREDSTAVLJENA APLIKACIJA

Djeca mogu sama
kreirati cijele priče