Osijek
UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE

“Športski” se brinu o zgradi Iktusa
Objavljeno 22. travnja, 2024.
Grad Osijek povjerit će upravljanje i korištenje zgrade Iktusa Športskim objektima, s kojima će o tome biti potpisan sporazum. Dosadašnji korisnik Veslački klub Iktus i nadalje će, bez naknade, koristiti sadržaje nekretnine koji su u funkciji priprema i natjecanja. “Športski” preuzimaju obvezu podmirenja režijskih troškova i troškova tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine, kao i održavanje okoliša i zemljišta. D.Ku.