Osijek
PRAVO NA USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE

U Osijeku ove godine izdano već 126 rješenja za asistenta
Objavljeno 6. travnja, 2024.
Osobna asistencija podrazumijeva svakodnevnu pomoć i podršku u kući i izvan kuće

Od početka ove godine rješenjem područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad priznaje se usluga osobne asistencije. Djelatnici Područnog ureda Osijek do sada su već izdali 126 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije.Velik broj upita


Naime, tek prošle godine Hrvatska je konačno donijela Zakon o osobnoj asistenciji, kojim je propisano što sve podrazumijeva usluga osobne asistencije, definirani su sadržaj i način pružanja usluge, određeno je tko može biti korisnik usluge, propisan je postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije, određeni su uvjeti za priznavanje prava na uslugu, uvjeti za osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja, uvjeti za pružatelje usluga i ostali detalji koji su nužni kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje usluge osobama s invaliditetom koji imaju potrebu za osobnom asistencijom.

Mnogi pojedinci, ali i obitelji koje imaju nekoga s potrebom za asistentom još ne znaju kako ostvariti to pravo. Takav je slučaj i s našim sugrađaninom koji se javio redakciji Glasa Slavonije s pitanjem što mora učiniti kako bi ostvario pravo na asistenta za svoju suprugu koja je teško oboljela, ne može se samostalno kretati i većinu je dana u bolesničkoj postelji.

- Moja je supruga osoba s nekoliko teških dijagnoza, nepokretna i nesamostalna, te joj je, ali i meni, potrebna pomoć stručne osobe. Netko tko će pomoći njoj, ali i meni da pomognem supruzi. S obzirom na to da sam zaposlen, pokušao sam privatno i o vlastitu trošku naći osobu koja će se brinuti o supruzi dok sam na poslu. Međutim, kada vide u kako je teškom stanju, nitko se ne želi prihvatiti brige o njoj, čak ni za viši iznos - ispričao nam je Osječanin, koji je potom počeo istraživati ima li pravo na institucijsku pomoć, pri čemu je čuo i za mogućnost ostvarivanja prava na osobnog asistenta. Zanimalo ga je na koji način i pod kojim kondicijama njegova supruga, kojoj je prijeko potrebna tuđa pomoć, može ostvariti pravo na stručnu osobu koja bi se svaki dan određen broj sati skrbila o njoj.

I u Područnom uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku doznali smo da posljednjih mjeseci zaprimju brojne upite osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji upravo o tome.

- Koji su uvjeti, kako ih ostvariti, kome podnijeti zahtjev i koliko traje postupak ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije samo su neka od pitanja koja svakodnevno zaprimamo - kaže Mario Burek, savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Područnom uredu Osijek, navodeći kako je osobna asistencija socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama zbog vrste i težine invaliditeta.

Osobna asistencija podrazumijeva svakodnevnu pomoć i podršku u kući i izvan kuće, pomoć i podršku u komunikaciji i primanju informacija s ciljem višeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima. U proteklih se više od petnaest godina osobna asistencija ostvarivala "projektno", što znači da su pružatelji usluge, a najčešće se radilo o udrugama, sredstva osiguravali preko natječaja Ministarstva ili EU fondova, te su na taj način financirali rad asistenata. U takvom su se obliku financiranja i pružanja osobne asistencije kroz godine pojavljivali brojni izazovi, zbog kojih je bilo potrebno donijeti zakon kojim bi se osiguralo da svaka osoba koja ima potrebu za osobnom asistencijom, tu potrebu može i ostvariti.

Burek važnim ističe kako uslugu osobne asistencije osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem pruža osobni asistent, uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi pruža komunikacijski posrednik, a uslugu osobne asistencije osobi s oštećenjem vida pruža videći pratitelj.

- Zakonom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava na uslugu osobne asistencije podnosi nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Nakon podnošenja zahtjeva nadležni zavod provodi postupak u kojemu se utvrđuje ispunjava li podnositelj uvjete za ostvarivanjem prava na osobnu asistenciju. Između ostaloga, utvrđuje se ima li osoba utvrđen potrebni stupanj težine invalidnosti - oštećenja funkcionalnih sposobnosti, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. Zakonom i pripadajućim pravilnicima detaljno su određeni uvjeti i dokazi koje nadležni zavod uzima u obzir prilikom ocjene ispunjava li osoba uvjete za ostvarivanje usluge - naglašava Burek.

Dodaje da se u sklopu postupka koji se vodi u vezi sa zahtjevom za osobnom asistencijom provodi i procjena individualnih potreba korisnika usluge osobne asistencije.

Lista procjene potreba


- Procjenu provodi komisija osnovana pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koja u suradnji s potencijalnim korisnikom izrađuje listu procjene potreba korisnika. Iznimno je važno tijekom cijelog tog postupka imati otvorenu komunikaciju sa službenim osobama koje vode postupak, a posebno je važno prilikom izrade liste procjene istaknuti sve eventualne specifičnosti i potrebe koje proizlaze iz vrste i težine invaliditeta te životnih okolnosti svake pojedine osobe - ističe savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Prema njegovim riječima, postupak završava rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

- Ako se rješenjem odobri pravo na uslugu osobne asistencije, onda se tim istim rješenjem određuje na koliko sati mjesečno korisnik ima pravo na osobnu asistenciju te ostali detalji propisani zakonom i pravilnicima. U slučaju nezadovoljstva odlukom koja se donese rješenjem podnositelj zahtjeva ima pravo na prmjenu pravnog lijeka, u skladu s uputom o pravnom lijeku koja je sastavni dio rješenja - zaključuje Burek.

Služba za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za socijalni rad navodi da se prema Zakonu o osobnoj asistenciji pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem u koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.

Podsjećaju da o pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema adresi prebivališta korisnika.

- Potreba za uslugom osobne asistencije utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a sadržaj, način i opseg pružanja usluge s pomoću liste za procjenu potreba utvrđuje komisija za procjenu potreba korisnika, koja se formira u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno od 10 do 80 sati tjedno - poručuju iz Zavoda, dodajući da trajanje usluge osobne asistencije ovisi o utvrđenom stupnju oštećenja korisnika usluge.

Tomislav Prusina
CIJENA ASISTENCIJE PREMA UGOVORU
Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad upozoravaju na to da se za pružatelja usluge osobne asistencije čiji osnivač nije Republika Hrvatska, a koji uslugu osobne asistencije pruža u sklopu usluge osobne asistencije cijena te usluge utvrđuje ugovorom o pružanju usluge s Ministarstvom sklopljenim u skladu sa zakonom.

- Cijena usluge osobne asistencije za pružatelje usluge utvrđuju se odlukom o cijeni usluge osobne asistencije koju donosi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Pružatelj usluge koji bi uslugu osobne asistencije pružao izvan mreže cijenu te usluge određuje samostalno. Osobni asistenti zaposlenici su pružatelja usluge, a područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad donose rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije - zaključuju iz Zavoda.

SAVJETNIK DOSTUPAN TELEFONOM I U UREDU

Savjetnik pravobranitelja Mario Burek poziva da se osobe poput našeg čitatelja izravno jave na telefonski broj Ureda 031/293-352 ili dođu u Ured, na adresi Ulica Hrvatske Republike 5 u Osijeku, kako bi ondje utvrdili može li građanin, odnosno čitateljeva supruga, dobiti pomoć i na neki drugi način.

- Postoje još neka prava, povlastice i usluge koje se u različitim sustavima mogu ostvariti na temelju invaliditeta, a koje bi eventualno mogle pomoći i ovoj obitelji, stoga bismo ih u izravnoj komunikaciji mogli savjetovati o načinu ostvarivanja tih prava i usluga, ako ima nešto što još ne ostvaruju - poručio je Mario Burek. 

Možda ste propustili...