Osijek
ERDUTSKO OPĆINSKO KOMUNALNO PODUZEĆE

Biooptad samo u smeđe spremnike!
Objavljeno 21. veljače, 2024.
Erdutsko općinsko komunalno poduzeće Čvorkovac i Općina Erdut nastoje uvesti red u skupljanju otpada na svom području. Važno im je to kako bi što uspješnije gospodarili otpadom i sekundarnim sirovinama koje se prikupe odvajanjem na kućnom pragu i u reciklažnim dvorištima ustrojenima na području općine. S tim su ciljem spremnici i podijeljeni. U Čvorkovcu navode kako su, na veliko zadovoljstvo, uspješno realizirali projekt Općine Erdut i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kojem je nabavljena i podijeljena nova komunalna oprema. Riječ je o tzv. smeđim kantama, odnosno spremnicima za biootpad. D.P.
Možda ste propustili...