Novosti
PRIPREME ZA GRADNJU NOVE KAZNIONICE

Novi osječki zatvor bit će na prostoru uništenog fakulteta
Objavljeno 13. veljače, 2024.
Ministarstvo: Projekt izgradnje dio je šireg plana modernizacije zatvorskog sustava

Projekt izmještanja zatvora iz središta grada u Osijeku napokon bi mogao biti ostvaren. Kako doznajemo, planira se gradnja nove kaznionice izvan grada, i to na području bivšeg Poljoprivrednog fakulteta, razrušenog u vrijeme Domovinskog rata, uz cestu prema Tenji.Projekt gradnje kaznionice u Osijeku još je u ranoj, preliminarnoj fazi, stoga nam iz Ministarstva pravosuđa i uprave nisu mogli iznijeti detalje o samom projektu, no, kako navode, projekt je, zapravo, "dio šireg plana modernizacije zatvorskog sustava Republike Hrvatske", koji uključuje gradnju objekata za smještaj ukupno 1200 osoba lišenih slobode, zatvorenika, na različitim lokacijama, a osim Osijeka uključuje Gospić i Sisak.

“Plan gradnje novih objekata odgovor je na izazove prenapučenosti, potresa, migracija, zastarjelosti naše postojeće infrastrukture i pandemije COVID-19, te ima za cilj stvaranje modernog zatvorskog sustava koji će poštovati ljudska prava osoba lišenih slobode/zatvorenika i podržavati njihovu resocijalizaciju i rehabilitaciju", navode u Ministarstvu pravosuđa.

“Lokacija predviđena za gradnju kaznionice u Osijeku je prostor nekadašnjeg poljoprivrednog fakulteta s ukupnom površinom od 75.290 četvornih metara, a koja se razmatra nakon detaljnih analiza i istraživanja koje su potvrdile prikladnost ove lokacije za planiranu izgradnju. Kod budućih ulaganja u zatvorsku infrastrukturu ističemo ključnu ulogu standardizacije, odnosno usvajanja modelske strukture pri izgradnji. Ovaj pristup donosi niz važnih prednosti za zatvorski sustav Republike Hrvatske, a uključuje: prepoznatljiv dizajn, poboljšanu operativnu učinkovitost, povećanu sigurnost, smanjenje troškova izgradnje i održavanja, olakšanu obuku osoblja, poboljšane životne uvjete za osobe lišene slobode/zatvorenike te pozitivnu percepciju javnosti o zatvorskom sustavu. Vezano uz trenutno stanje, obavještavamo vas da broj osoba lišenih slobode/zatvorenika premašuje kapacitete postojećeg Zatvora u Osijeku, dok će novi objekti imati kapacitete prilagođene potrebama i standardima, a sustav zajedničkog provođenja vremena i rehabilitacije bit će integriran u planove novog kaznenog tijela, promičući resocijalizaciju. Početak gradnje novog kaznenog tijela u Osijeku definirat će se u kasnijim programskim fazama", doznajemo iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Iz izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2022. godinu, koje je Vlada RH dostavila Saboru u siječnju ove godine, doznajemo kako su upravo u svrhu poboljšavanja uvjeta, u Zatvoru u Osijeku krajem 2020. godine preuređene smještajne jedinice adaptacijom 22 zatvoreničke sobe i zatvoreničke kupaonice. Ukupni zakonski kapacitet u 2022. godini u kaznionicama i zatvorima u Hrvatskoj namijenjen je smještaju 3953 osobe lišene slobode, od čega je u zatvorenim uvjetima 3024 mjesta, u poluotvorenim uvjetima 624 te u otvorenim uvjetima 305 mjesta. Godine 2022. u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav i probaciju boravilo je 12.826 osoba lišenih slobode, što je gotovo tri puta više od zatvorskih kapaciteta. Organizacijska struktura zatvorskog sustava sastoji se od Središnjeg ureda za zatvorski sustav, sedam kaznionica, među koje pripada i Zatvorska bolnica u Zagrebu, 14 zatvora, dva odgojna zavoda, Centra za dijagnostiku u Zagrebu i Centra za izobrazbu. "Kretanje broja osoba lišenih slobode jedan je od elemenata koji ima znatan utjecaj na stanje sigurnosti, te se uzima u obzir i sagledava pri upravljanju sigurnosnim rizicima", stoji u izvješću. Dodaje se kako najveći sigurnosni rizici proizlaze iz strukture i broja osoba lišenih slobode, pada broja službenike pravosudne policije, manjka materijalno-tehničke opreme, neadekvatnih i arhitektonskih rješenja kaznenih tijela, kao i općeg stanja smještajnih kapaciteta u zatvorenim uvjetima izdržavanja kazne zatvora.

Sandra Lacić
DOBNA STRUKTURA
Na dan 31. prosinca 2022. na izdržavanju kazne zatvora nalazilo se šest zatvorenika starijih od 80 godina, i to pet muškaraca i jedna žena. U dobi između 70 i 80 godina bilo je 56 zatvorenika, od čega 53 muškarca i 3 žene. U dobi od 60 do 70 godina u zatvoru je bilo 214 zatvorenika, i to 200 muškaraca i 14 žena. Obrazovna struktura zatvorenika i maloljetnika tijekom 2022. godine (5268) pokazuje da više od polovine zatvorenika i maloljetnika ima završenu srednju ili obrtničku školu (55,53 posto).