Ekonomija
PROJEKTI PRED DODJELOM NEPOVRATNIH SREDSTAVA

Poboljšati protočnost velikih vodnih valova rijeke Drave
Objavljeno 22. ožujka, 2023.
Usporedno s projektima čija je realizacija počela, pripremljeni su projekti koji su pred dodjelom nepovratnih sredstava - uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku, restauracija područja Biljskog rita, restauracija područja Zmajevačkog rukavca i obnova rukavca na rijeci Dravi, na lokaciji Miholjački Martinci.

U postojećem stanju ukupna duljina Stare Drave je oko 4602,0 m, a prosječna širina vodene površine pri srednjem vodostaju Drave je oko 10 m. Tijekom vremena, ovaj rukavac na svom uzvodnom dijelu ostao je "odsječen" od Drave zbog taloženja nanosa, nakupljanja granja...

Cilj projekta je omogućavanje češćeg kontakta rukavca s rijekom Dravom, poboljšanje protočnosti velikih vodnih valova rijeke Drave te Poganovačko-kravičkog kanala i kanala Crni fok te poboljšanje ekološkog stanja voda.

U tu svrhu potrebno je provesti iskop spojnog rukavca (oko 1144 m) s uzvodnim dijelom rijeke Drave, čime će se osigurati protočnost u koritu Stare Drave, što će okvirno biti slučaj u nešto manje od 50 % vremena, tj. oko 180 dana godišnje, revitalizaciju postojećeg rukavca Stare Drave (oko 4600 m), izgraditi ustavu za regulaciju vodnih režima i migraciju riba, izvršiti čišćenje postojećeg kanala za odvodnju šumskog područja revitaliziranog u projektu Naturavita (oko 500,0 m).

Formirat će se nove vodne površina u inundacijskom prostoru spojenih sa Starom Dravom i sanirati nelegalna odlagališta otpada, izgraditi poučna staza duljine oko 1230,0 m, prijelazi preko rukavca za potrebe pješačko-biciklističkih staza, pješačko-biciklističkog prijelaza kanala Crni fok, a za potrebe "prekinutih" postojećih šumskih puteva također će se izgraditi prijelazi preko rukavaca. Ukupna duljina Stare Drave nakon restauracije bit će oko 5700 m, a izgradnjom planirane preklopne ustave u sklopu projekta moći će se u korito Stare Drave upuštati sve vode Drave, a tijekom malih voda rijeke Drave dio voda zadržat će se u koritu Stare Drave.
Dario Kuštro
Prihvat voda iz melioracijskih kanala
Obnovom Biljskog rita stvorio bi se dodatni retencijski prostor, što omogućuje prihvat poplavnih voda, a čime bi se mogla smanjiti mogućnost plavljenja naselja Kopačevo i okolnih poljoprivrednih površina. Resturacija područja Biljskog rita nastavak je aktivnosti započetih u okviru projekta “Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju” (Restoration of Wetlands in Middle Danube – WetlandRestore) sufinanciran EU sredstvima putem INTERREG IPA Prekograničnog Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Možda ste propustili...

ZBOG RADA LAKIRNICE U TVORNICI U KALIFORNIJSKOM FREMONTU

Teslu tuže zbog onečišćujućih emisija

DODATNI IZAZOVI U HRVATSKOJ I OKRUŽENJU

Bankama je u fokusu upravljanje troškovima

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana