Čestitamo roditeljima
8. 5. 2018.

Klara Smješka, Rio Rakin
Objavljeno 8. svibnja, 2018.

Klara Smješka (3150/50), kći Maje i Zvonka

Rio Rakin (3710/51), sin Vlatke i Rasima