Čestitamo roditeljima
9. 11. 2017.

Marko Čačija, Ema Jovanović, Viktor Krušelj, Franka Barić, Ana Jakobović, Fabijan Filipović
Objavljeno 9. studenog, 2017.

Marko Čačija (3070/49), sin Ane i Ivana

Ema Jovanović (3370/50), kći Dore i Tomislava

Viktor Krušelj (3730/53), sin Jelene i Maria

Franka Barić (3260/50), kći Simone i Ivana

Ana Jakobović (3250/49), kći Irene i Gorana

Fabijan Filipović (3990/52), sin Ivane i Ivana