Čestitamo roditeljima
14. 10. 2017.

Ivan i Inga Kudrić, Kalina Tegeltija, Noa Marković, Rita Poletar, Mateo Klaić, Lara Mrkonjić
Objavljeno 14. listopada, 2017.

Ivan (2790/48) i Inga (2840/48) Kudrić, djeca Željke i Nenada

Kalina Tegeltija (4060/52), kći Nikolije i Milana

Noa Marković (3180/51), sin Tamare i Dejana

Rita Poletar (2850/47), kći Ana Marije i Ivana

Mateo Klaić (3400/50), sin Julijane i Zvonimira

Lara Mrkonjić (3330/50), kći Anite i Tihomira