Čestitamo roditeljima
30. 9. 2017.

Matea Kolarić, Lucija Ileš, Marija Marković, Lana Sušić
Objavljeno 30. rujna, 2017.

Matea Kolarić (3650/51), kći Ivane i Danijela

Lucija Ileš (4170/51), kći Marijane i Borisa

Marija Marković (3580/51), kći Sonje i Borislava

Lana Sušić (3980/52), kći Katarine i Ivana