Čestitamo roditeljima
10. 8. 2017.

Petar Kovačević i Antonija Pinter
Objavljeno 10. kolovoza, 2017.

Petar Kovačević (3380/51), sin Tatjane i Tomislava

Antonija Pinter (4075/53), kći Tene i Tomislava