Čestitamo roditeljima
12. 7. 2017.

Lucija Slačanac, Andrea Deljak, Paola Horvat, Vilim Šunjić, Mia Maria Boban
Objavljeno 12. srpnja, 2017.

Lucija Slačanac (3520/50), kći Marije i Gorana

Andrea Deljak (3870/54), kći Marije i Maria

Paola Horvat (2850/47), kći Ane i Vladimira

Vilim Šunjić (2950/48), sin Cecilije Peroli Šunjić i Krešimira Šunjića

Mia Maria Boban (2130/45), kći Ivane i Marka