Ekonomija
STJECANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I PRIMJENA STEČENIH TEORIJSKIH ZNANJA

Dodatnim edukacijama do uspješnijeg zapošljavanja
Objavljeno 19. rujna, 2020.
Ekonomski fakultet u Osijeku nastoji studente osnažiti za ulazak na tržište rada

Neovisno o ekonomskoj situaciji u zemlji, mlade osobe, iako visoko obrazovane, teško pronalaze posao, u pravilu nemaju pravog radnog iskustva, preporuka ni dovoljno informacija o poslodavcima i poslovima. Pozicija mladih pojedinaca na tržištu rada znatno je nepovoljnija i neizvjesnija u odnosu prema drugim dobnim skupinama. Nakon završenog fakulteta za njih slijedi razdoblje u kojem samostalno ili uz pomoć drugih kreću u potragu za poslom.Za vrijeme srednjoškolskog i visokoškolskog formalnog obrazovanja nužno je osigurati dodatne edukacije, prakse te izvannastavne aktivnosti kojima se mladi pojedinci osobno osnažuju, izgrađuju životopis, stječu dodatne teorijske i praktične vještine, umrežuju se te povećavaju svoju buduću zapošljivost.
Sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera posvećene su razvoju karijere svojih studenata na kojima nastavnici i Uredi osmišljavaju i provode razne aktivnosti, programe i projekte ovisno o području interesa studenata. Ekonomski fakultet u Osijeku započeo je organiziranje različitih aktivnosti, namijenjenih studentima u cilju pomoći u razvoju njihovih karijera te povećanju zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te je osnova Ured za razvoj karijere. U suradnji s partnerima te vlastitim aktivnostima Ekonomski fakultet u Osijeku nastoji preko neformalnog učenja savjetovati studente, motivirati ih za rad te osnažiti za ulazak na tržište rada.

Vještine
Jedan od uspješnih sveučilišni projekata je Pravno-ekonomska klinika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je pokrenuta kao zajednički projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku 2013. godine.
Prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za studente i nastavu Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ističe kako klinika ima cilj omogućiti studentima stjecanje praktičnih znanja, kao i primjenu stečenih teorijskih znanja. Studentima je omogućeno rješavanje konkretnih problema uz stalni nadzor mentora, a mentori su stručnjaci iz područja prava i ekonomije – profesori, poslovni savjetnici, odvjetnici, računovođe, porezni savjetnici, javni bilježnici, koji združeno rade na rješavanju problema.
Dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Boris Crnković navodi kako Fakultet posljednjih deset godina kontinuirano i sustavno izgrađuje programe dodatnih edukacija za studente, izvannastavne aktivnosti za studente, ali i dodatne obrazovne cikluse za one koji su završili akademsko obrazovanje. Cjeloživotni obrazovni programi na Ekonomskom fakultetu prate poslovne trendove te potrebe tržišta, što dokazuju popunjeni programi za voditelja EU projekata, javnu nabavu, upravljanje projektnim ciklusom te program stručnog usavršavanja za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice. Dekan Ekonomskog fakulteta također navodi kako zahvaljujući suradnji s partnerskim institucijama i poduzećima ima prilike omogućiti studentima dodatne besplatne edukativne programe. Primjer posljednje održane dodatne edukacije je PHP akademija, koju je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku organiziralo poduzeće Inchoo. I sam nastavni proces može biti okrenut izgradnji praktičnih vještina. Nastavnici katedre za kvantitativnu ekonomiju i informatiku na Ekonomskom fakultetu u svojoj nastavi primjenjuju računalne programe i praktičan rad sa studentima kojima kod studenta potiču analitički način promišljanja nužan u svim poslovnim procesima. Ovaj način rada potiče veću aktivnost studenata u nastavnom procesu, a dodatan motiv su preporuke nastavnika za najbolja rješenja na kolegijima.

Istraživanje
Prof. dr. sc. Jasna Horvat i izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč prethodne akademske godine koja je bila obilježena isključivim online nastavnim procesom uspjele su studente organizirati u timove koji su osmislili i proveli istraživanje, uspostavili istraživanja, obratili se javnosti, prikupili podatke, te primjenom naučenog izgradili istraživački izvještaj. Osposobljenost studenata za statističku analizu podataka potvrđena je istraživačkim izvještajima ocijenjenih na kolegiju. Istraživački izvještaji javno su objavljeni na mrežnoj stranici projekta Kreativna riznica: https://kreativna-riznica.com/istrazivacke-studije/ usmjerenoj na istraživanje kreativne industrije. Studenti su vođeni mentorski, ali uz prethodno usvojena znanja primljena u okviru nastave. I u izmijenjenim okolnostima nastavni je rad osnažio timsku suradnju studenata te je tako potaknuto sistemsko i analitičko razmišljanje što se odrazilo na kvalitetna istraživačka izvješća studenata. Z. Rupčić
Volontiranje važan potencijal koji može pridonijeti razvoju zajednice
Osim izgradnje poslovnih karakteristika potrebno je osvijestiti i važnost doprinosa društvenoj zajednici za vrijeme obrazovanja na Osječkom sveučilištu poticanjem volonterske aktivnosti. Ivana Jobst nedavno je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranivši temu Volontiranje u visokom obrazovanju. Diplomski rad dio je znanstvenog projekta kojim Fakultet potiče znanstvenu aktivnost i suradnju nastavnika i studenata. Volontiranje se sve više prepoznaje kao važan ljudski potencijal koji može pridonijeti razvoju zajednice, a u radu je analizirala Kreativnu riznicu kao projekt koji je dobitnik Volonterske nagrade za promicanje volontiranja u visokom obrazovanju. Ivana Jobst u radu je zaključila kako su volonteri na Kreativnoj riznici osposobljeni za djelovanje unutar različitih aspekata organizacije s glavnim ciljem razvijanja vještina u okviru dvanaest sektora kreativne industrije, a posljedično i za buduće poslove u daljnjoj karijeri. Ivana Jobst ističe da, iako je volontiranje među mladima u Republici Hrvatskoj još uvijek više iznimka nego pravilo, ono joj je u tri godine kontinuiranog volontiranja za vrijeme obrazovanja donijelo veću informiranost o potrebama na tržištu rada, izgradilo životopis, umrežilo s profesorima, kolegama, budućim poslodavcima te u konačnici izgradilo dodatne organizacijske i praktične vještine.
Pozicija mladih pojedinaca na tržištu rada znatno je nepovoljnija i neizvjesnija u odnosu prema drugim dobnim skupinama
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike