Učionica
DONESENA VAŽNA ODLUKA NA 7. SJEDNICI SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Utvrđen Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Osijeku
Objavljeno 15. srpnja, 2019.

Vezani članci

DIO ODLUKA SA 7. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Senat donio novi Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 7. sjednici u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 26. lipnja 2019., donio je i Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Osijeku.

Pravila za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijelo je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnoga učenja na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku 18. travnja 2014. Povjerenstvo je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravila 23. rujna 2016. Slijedom navedenoga, Pravila su se primjenjivala u proteklom razdoblju od 2014. do 2019. godine.

U članku 19. Pravila navedeno je da se pravila „primjenjuju (...) do ustroja Centra za cjeloživotno učenje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i uspostavljanja odsjeka/ureda za cjeloživotno učenje i donošenja Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o cjeloživotnom učenju“.

Izmjene Statuta Sveučilišta
Statut Sveučilišta, koji je donio Senat 17. prosinca 2013., sadržavao je odredbe o novim sveučilišnim centrima – Centru za stručne studije i Centru za cjeloživotno učenje – na osnovi inicijativa, zaključaka i odluka Senata u razdoblju od 2013. do 2017. S obzirom na činjenicu da Centar za cjeloživotno učenje nije osnovan u 2015. ni u 2016. i 2017. godini, niti je Senat donio Elaborat kao temeljni dokument za osnivanje Centra za cjeloživotno učenje, 20. prosinca 2017. izmijenjen je Statut tako da su brisane odredbe koje se odnose na ustroj sveučilišnih centara posebice zbog činjenice da Sveučilište osniva centre kao podružnice Sveučilišta, i to Centar za cjeloživotno učenje. Slijedom navedenoga utvrđeno je da će se pristupiti ustrojavanju Ureda za cjeloživotno učenje na Sveučilištu što je i ostvareno izradom novoga Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Rektorata Sveučilišta (studeni 2017.) i ustrojem Ureda za cjeloživotno učenje kao i izmjenom ustrojstva znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica tijekom 2018. i 2019.godine i ustrojavanjem ureda za cjeloživotno učenje na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama koji će biti povezan sa sveučilišnim Uredom za cjeloživotno učenje.

U skladu s navedenim novim ustrojima pristupilo se izradi Pravilnika o cjeloživotnom učenju. Na temelju primjene navedenih Pravila te postojeće akademske prakse u izvođenju programa cjeloživotnoga učenja, Kolegij je tajnika, u skladu s člankom 55. Statuta Sveučilišta u Osijeku (pročišćeni tekst), kao savjetodavno stručno tijelo tijekom siječnja i veljače 2019. izradio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju i uputio ga Odboru za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta u Osijeku. Odbor je na 8. sjednici u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 15. travnja 2019., utvrdio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Osijeku.

Navedeni se Nacrt prijedloga Pravilnika u okviru provedbe funkcionalne integracije Sveučilišta u Osijeku predlaže kao jedinstveni Pravilnik za sve znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

Provedena javna rasprava
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” br.140/09.) Odbor je 16. travnja 2019. uputio u javnu raspravu Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Javna je rasprava trajala do 6. svibnja 2019. godine. Nacrt prijedloga Pravilnika Odbor je dostavio i elektroničkim putem dekanima i pročelnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica za provedbu javne rasprave na ovlaštenim tijelima. Nacrt prijedloga Pravilnika objavljen je i na mrežnim stranicama Sveučilišta i bio je dostupan svim članovima akademske zajednice.

U okviru javne rasprave, na prijedlog prof. dr. sc. Marija Vinkovića, predsjednika Odbora, uvrštene su odredbe u članku 5., 15., 19. i 22. koje se odnose na programe cjeloživotnoga učenja i koje su dio odobrenih i financiranih domaćih i stranih projekata sastavnica Sveučilišta. S obzirom na činjenicu da, osim očitovanja Filozofskoga fakulteta Osijek, nije bilo drugih primjedbi ni komentara u otvorenom roku za javnu raspravu na Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju, Odbor je 19. lipnja 2019. utvrdio konačan prijedlog Pravilnika, a Senat je 26. lipnja 2019. donio novi Pravilnik o cjeloživotnom učenju.

(Sveučilište u Osijeku)
Očitovanje Filozofskoga fakulteta Osijek

U otvorenom roku primjedbe, prijedloge i komentare u postupku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika dostavio je Filozofski fakultet Osijek pod nazivom „Očitovanje na prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ 17. travnja 2019. godine. Nakon uvida u dostavljene primjedbe, prijedloge i komentare, koji su se najvećim dijelom odnosili na definiran status programa cjeloživotnoga učenja „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe“, Odbor je uz detaljna obrazloženja naveo razloge prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja primjedbi i komentara Filozofskoga fakulteta na pojedine članke (neprihvaćanje primjedbi na članke 6.,7., 8. i 9. koje se odnose na status toga programa te djelomično prihvaćanje za poboljšanje teksta Pravilnika u članku 24. i 25. kod izmjena programa cjeloživotnog učenja kao i neprihvaćanje primjedbi vezano uz izmjenu voditelja programa cjeloživotnoga učenja, izmjena izvođača/nositelja predmeta te izmjena iznosa/cijene programa polaznika.).
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana