Školarnica 2020.

PONUDITE REALNU SLIKU ŠKOLE

Priprema djeteta za nove situacije i zadatke

USVAJANJE I PRIMJENA ZDRAVIH NAVIKA

Misli na svoje i tuđe zdravlje

SAVJET RODITELJIMA

Porazgovarajte s djecom o ponašanju