Magazin
S INOM NA KAVI: DRUGA STRANA DIPLOMACIJE

Duga povijest političkih i građanskih sloboda
Objavljeno 3. prosinca, 2022.
NJ. E. MARINA EMILIANI, VELEPOSLANICA REPUBLIKE SAN MARINO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatska i San Marino obilježavaju 30 godina proaktivnog i vitalnog odnosa, temeljenog na povjerenju i uzajamnom poštovanju, uz brojne prilike za razumijevanje i međusobnu suradnju. O tome svjedoče brojni sporazumi, protokoli i razmjene nota na gospodarskom, financijskom, kulturnom, trgovačkom i turističkom području. Te odnose karakterizira plodna suradnja i na multilateralnim, uglavnom europskim forumima - kaže NJ. E. Marina Emiliani, veleposlanica Republike San Marino u Republici Hrvatskoj, u razgovoru s našom suradnicom u okviru serijala Magazina "S Inom na kavi".Što biste još istaknuli, vezano uz spomenuti jubilej proslavljen u Hrvatskoj...?

- Obilježavanje 30. obljetnice okrunjeno je kulturnim događajem, koncertom zbora "Corale San Marino" u organizaciji našeg Veleposlanstva, u suradnji s Hrvatskom međuparlamentarnom grupom prijateljstva s predsjednikom, profesorom Željkom Reinarom, te kroz značajnu podršku Banke Kovanica d.d. Banka sa sjedištem u Varaždinu, s mrežom od 12 poslovnica, kojom od 2014. godine predsjeda Sanmarinac Nicola Ceccaroli, koja je u vlasništvu Cassa di Risparmio della San Marino S.p.A., s više od 130 godina bankarske tradicije i predstavlja izvrstan primjer ulaganja naše zemlje u Hrvatsku.

BOGATA POVIJEST


Uloga malih diplomatskih misija vrlo je izazovna i zanimljiva. Što je ključno u suradnji dviju država? Koji su vam prioriteti? Što očekujete u idućim godinama?

- Da, mi smo vrlo mala misija: počasni konzul Marko Ilić, koji je svoju dužnost započeo 2017., i ja, koja sam vjerodajnice predala kao nerezidentni veleposlanik 2021. godine. Zaista izazovno! U posljednje dvije godine razmijenili smo tri službena posjeta na ministarskim i parlamentarnim razinama, stvorili dvije međuparlamentarne skupine prijateljstva, potpisali memorandum između sveučilišta i 15. listopada potpisali dva važna memoranduma o razumijevanju, jedan o političkim konzultacijama i drugi o suradnji u području kulture, obrazovanja, visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja.

Nadalje, 8. svibnja 2019. San Marino se pridružio "Jadransko-jonskoj inicijativi", kojoj je Hrvatska među zemljama osnivačima. U rujnu 2020., uz potporu Hrvatske, San Marino je primljen u EUSAIR, strategiju EU-a za Jadransko-jonsku regiju.

Štoviše, Republika San Marino pregovara o "sporazumu o pridruživanju" s Europskom unijom, koji je započeo 2015. godine. U procesu koji je u tijeku, suradnja i potpora Hrvatske, zemlje koja se suočila s izazovom gospodarske i političke integracije s odgovornošću te postigla ravnotežu i stabilnost, nudi vrijednu i vrlo cijenjenu podršku.

Kao što možete primijetiti, naše dvije zemlje surađuju na više područja, a to je opipljiv znak da se ionako odličan odnos između nas još više učvršćuje, dodatno obilježavajući vezu bratskog i iskrenog prijateljstva koje oduvijek postoji među nama.


Kako je veličinom i brojem stanovnika mala Republika San Marino u svojih 1720 godina postojanja kroz povijesne borbe i razne pritiske sačuvala svoju slobodu i neovisnost?

- Republika San Marino je slobodna, neovisna i suverena država, priznata od zajednice država i članica Ujedinjenih naroda, kao i 11 njegovih specijaliziranih agencija i 13 drugih međunarodnih organizacija, uključujući OESS i Vijeće Europe.

Godine 2008. UNESCO je uvrstio San Marino, povijesno središte i planinu Titano, na Popis svjetske baštine sa snažnom ideološkom motivacijom i jasnom povijesnom perspektivom: "San Marino i planina Titano iznimno su svjedočanstvo uspostave predstavničke demokracije temeljene na građanskoj autonomiji i samoupravi, s jedinstvenim, neprekinutim kontinuitetom glavnoga grada neovisne republike od 13. stoljeća. San Marino je iznimno svjedočanstvo živoj kulturnoj tradiciji koja se održala tijekom posljednjih sedam stotina godina."

San Marino ima dugu povijest političkih i građanskih sloboda. Unatoč promjenama koje su se dogodile tijekom stoljeća, Republika San Marino uvijek je bila vjerna temeljnim načelima slobode, jednakosti i sudjelovanja ljudi u javnom životu, izbjegavajući aristokratske ili tiranske vlade, ili podređivanje drugim državama.

Drugi važan faktor je činjenica da je ova mala politička zajednica kroz svoju dugu povijest uspjela ostati vjerna svojim zakonima, svojoj pravnoj tradiciji, svom pravnom poretku. San Marino je oduvijek imao pravni poredak slobodan (jer ga tvori zajednica slobodnih ljudi), neovisan (jer ga ne nameću strane vlade ili unutarnji diktatori) i nadasve originalan (jer se ne reproducira, ne oponaša druge pravne sustave).

Upravo zahvaljujući tim načelima, kao i određenoj dozi mudrosti, diplomacije, ljubavi prema slobodi, a možda čak i sreći, San Marino je uspio prevladati opasne situacije i učvrstiti svoju neovisnost kroz stoljeća, ostavši neovisan čak i kada je Italija postala ujedinjena 1861. godine.

KVALITETNI ODNOSI


Prema bruto nacionalnom dohotku (oko 50.000 eura po stanovniku) pripadate u bogate zemlje. Što je temelj vašeg gospodarskog uspjeha i stabilnosti?

- Iako San Marino uživa ekonomsku stabilnost i bogatstvo, njegovo je gospodarstvo pod jakim utjecajem vanjskih čimbenika koji su ozbiljno utjecali na gospodarstva mnogih zemalja od 2008. do danas. Kao posljedica toga, uložen je velik napor da se podupre realno gospodarstvo, koje je postalo istinski stup zemlje, u usporedbi sa značajnim smanjenjem bankarskog i financijskog sektora.

Danas San Marino ima pravo, vrlo raznoliko gospodarstvo. Iako je turizam jedan od glavnih izvora prihoda, San Marino je razvio raznolik gospodarski sektor, sastavljen od malih i srednjih poduzeća, uglavnom proizvodnih i uslužnih djelatnosti, sposobnih se inteligentnije i brže prilagoditi izvanrednim situacijama.

San Marino je 301. godine osnovao građanin Rimskog Carstva po imenu Marino, s otoka Raba (područje današnje Hrvatske), za vrijeme cara Dioklecijana, koji je također bio podrijetlom iz Dalmacije (Salona). To je zanimljiv podatak koji ukazuje na našu bliskost i povijesnu povezanost. Koje zajedničke vrijednosti danas dijelimo?

- Kada sam u travnju 2021. predala vjerodajnice kao veleposlanica Nj. E. predsjedniku Zoranu Milanoviću, odmah sam shvatila da se odnosi s našom državom smatraju vrlo jakim politički, kulturno i povijesno. Kao što ste upravo rekli, odnos San Marina i Hrvatske iznimno je jedinstven jer se tradicionalno vjeruje da je našu zemlju utemeljio Marino, klesar, rođen na hrvatskom otoku Rabu. Naše prijateljstvo ima duboke korijene, uvijek je bilo snažno i danas dijelimo iste vrijednosti demokracije, poštovanja ljudskih prava i slobode.

VEZE SA SVIJETOM


San Marino je država s oko 35.000 stanovnika, bez izlaza na more i bez međunarodne zračne luke, unutar Italije, a ima čak 12 banaka u kojima se drži prekogranični kapital. Kako ste stekli reputaciju sigurnog, modernog financijskog središta? Kako sprječavate "pranje novca"?

- Trenutačno se bankarski, financijski i osiguravajući sustav San Marina sastoji od 10 ovlaštenika, od kojih su samo četiri banke, dok su ostalo tri društva za upravljanje, jedno financijsko-hipotekarno društvo, jedna institucija za platni promet i jedno osiguravajuće društvo. Danas se San Marino smatra sigurnom zemljom. Republika se pridružila Grupi država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) u kolovozu 2010. Od 1998. članica je Moneyvala, Odbora stručnjaka Vijeća Europe za ocjenu mjera za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, postavši zemljom na "bijeloj listi", popisu dopuštenih zemalja, nakon provedbe Direktive 2005/60/EZ, Direktive 2015/849/EU.

Osim toga, San Marino je sklopio brojne sporazume s nekoliko zemalja: 25 sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, 30 sporazuma o razmjeni poreznih informacija prema modelu OECD-a i devet sporazuma o poticanju i zaštiti ulaganja. San Marino je dobio najviše priznanje OECD-a (Compliant) za međunarodnu poreznu suradnju, a ECOFIN ga je prepoznao kao "potpuno kooperativnu zemlju u porezne svrhe".

Između niza zanimljivosti, u San Marinu postoji i najmanji zatvor na svijetu, sa samo šest ćelija, što ukazuje na nisku stopu kriminala. Kako ste zemlju učinili sigurnom i mirnom?

- San Marino ima samo 61 četvorni kilometar i 35.000 stanovnika koji žive raspoređeni u malim mjestima, gdje se svi poznaju. No prije svega San Marino ima izvrsnu organizaciju policijskih tijela primjerenu broju stanovnika i onih koji svakodnevno prolaze iz turističkih ili radnih razloga.

UNIKATNI SUSTAV


Imate također i neobičan sustav predsjedničkih mandata. Možete li nam objasniti kako to funkcionira i koje su mu prednosti?

- Oko 1000. godine zajednica San Marina uspostavila je svoj prvi oblik vlasti: Arengo. Arengo je bila skupština sastavljena od svih glava obitelji koje su se sastajale kako bi odlučivale o važnim pitanjima javnog života. Arengo je imao sve ovlasti - zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Godine 1295. Arengo je objavio prvi zakon San Marina, Statute, koji su inspirirani demokratskim načelima i koji zajedno sa statutima objavljenim u 17. stoljeću i danas predstavljaju naš Ustav i zakon. Arengom je prvo predsjedao rektor, ali se ta činjenica nije smatrala jamstvom demokracije; stoga je Arengo 1244. stvorio instituciju dvaju kapetana regenta. Dva šefa države koji vode zajedno, s istim ovlastima, i koji ostaju na dužnosti samo šest mjeseci. Oni predstavljaju maksimalan izraz demokracije: davanje jednakih ovlasti dvjema osobama i ograničavanje njihova mandata na samo šest mjeseci pomaže minimizirati rizik od pretjerane koncentracije moći u šefu države.

I danas San Marino ima "kapetane regente", njih bira Veliko i Opće vijeće (Parlament) od strane svojih članova i mogu biti ponovno izabrani samo tri godine nakon što su prestali s dužnosti. Oni predstavljaju Republiku, predsjedaju sastancima Velikog i Općeg vijeća, Državnog kongresa (Vlade) i nad sastancima Sudskog vijeća. Oni proglašavaju zakone koje je uspostavilo Veliko i Opće vijeće te imenuju diplomatske predstavnike iz San Marina u drugim zemljama.

Ina Stašević
Puna zaposlenost
Početkom 2000-ih San Marino je ostao jedna od najbogatijih europskih zemalja i jedna od malobrojnih s punom zaposlenošću. S Italijom je u carinskoj i monetarnoj uniji. Godine 2008. ostvaren je BDP u vrijednosti od 1,8 milijardi USD; BDP po stanovniku iznosio je 60.895 USD. U strukturi BDP-a udio je uslužnoga sektora 85 %, industrije 12 %, a poljoprivrede 3 % (vanjska trgovina i turizam ostvaruju najveći dio BDP-a). U robnoj ponudi ističu se poznata vina, sirovi i maslinovo ulje. Od sredine 90-ih izrazitija je ponuda elektronike i bankarskih usluga. Italija je najvažniji vanjskotrgovinski partner.

(enciklopedija.hr)

Politički sustav
Prema Statutima od 8. X. 1600. koji imaju funkciju Ustava (kao i Izborni zakon iz 1926), San Marino je parlamentarna republika. Kolektivno se predsjedništvo države sastoji od dvaju kapetana regenata (Capitani reggenti), koje među svojim članovima bira parlament na mandat od šest mjeseci. Obično se biraju iz različitih političkih stranaka, a uz niz ceremonijalnih dužnosti, glavna im je zadaća predsjedanje vladom. Izvršnu vlast ima Državni kongres (Congresso di Stato) s 10 članova, državnih tajnika, koje bira parlament na mandat od pet godina. Njime, uz kapetane regente, predsjeda državni tajnik za vanjske i političke poslove, koji ima neke od prerogativa predsjednika vlade. Kongres ima i neke zakonodavne ovlasti. Zakonodavnu vlast ima jednodomni parlament, Veliko i opće vijeće (Consiglio grande e generale), koji se sastoji od 60 zastupnika biranih izravno na općim izborima za razdoblje od pet godina. Za parlament se mogu kandidirati građani s navršenom 21 godinom, osim aktivnih vojnih i policijskih osoba i članova diplomatske službe. Biračko je pravo opće i jednako, a imaju ga svi državljani s navršenih 18 godina. Vrhovnu sudbenu vlast ima Vijeće dvanaestorice (Consiglio dei XII), suce imenuje parlament i ostaju na dužnosti do sljedećih općih izbora. Administrativno država je podijeljena na devet općina (castelli). Nacionalni blagdan: Utemeljenje Republike, 3. rujna. (enciklopedija.hr)

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana