Regija
POKRENUT POSTUPAK IZMJENE STATUTA GRADA, BRIŠU ODREDBE O MJESNOJ SAMOUPRAVI

Grad Županja odlučio je ukinuti nefunkcionalne mjesne odbore
Objavljeno 6. listopada, 2022.
ŽUPANJA - Kao što je bilo i očekivano, Grad Županja pokrenuo je postupak za ukidanje vijeća mjesnih odbora (VMO) na svom području. Gradonačelnik Damir Juzbašić uputio je prijedlog Gradskom vijeću o izmjenama Statuta Grada Županje kojim bi se brisale odredbe o mjesnoj samoupravi. U objašnjenju navodi da vijeća mjesnih odbora ne funkcioniraju i ne obavljaju svoju funkciju u skladu sa Statutom.

Nakon provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i konstituiranja oni nisu održali ni jednu sjednicu tijekom svog mandata i nisu donijeli programe rada. Osobito u dijelu koji se odnosi na vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima bi se poboljšao standard građana. Izostala je i briga o unapređivanju i zadovoljavanju lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na područjima mjesnih odbora. Juzbašić ističe i činjenicu da interes za kandidiranje na izborima za članove vijeća mjesnih odbora opada, i da je izlaznost birača vrlo mala. Izbori se održavaju svake četiri godine, a općom nezainteresiranošću biračkog tijela Županjci su jasno poručili da za ove izbore ne mare i da im mjesni odbori nisu potrebni, jer nemaju nikakve svrhe. Gradonačelnik u svome prijedlogu nadalje navodi da je uočeno da građani svoje probleme koji su u nadležnosti Grada rješavaju preko gradskih vijećnika koji na sjednicama Vijeća daju inicijative ili pokreću prijedloge. A ističe i činjenicu da ne postoji u zakonskom rješenju posebna nadležnost mjesnih odbora i njihovih tijela za obavljanje poslova iz samoupravnog (mjesnog) djelokruga, već je ostavljena mogućnost povjeravanja pojedinih poslova na mjesne odbore, a sredstva se trebaju osigurati u gradskom proračunu. Dodatan razlog predloženih izmjena Statuta Grada za ukidanje vijeća mjesnih odbora je u činjenici da troškovi provođenja izbora iznose oko 90 tisuća kuna, a ta bi se sredstva, napominje Juzbašić, mogla utrošiti na konkretne manje komunalne zahvate u gradu. Na temelju zaprimljenog prijedloga ovlaštenog predlagatelja, Gradsko vijeće zadužilo je Odbor za Statut i poslovnik da izradi nacrt izmjena Statuta Grada u dijelu koji se odnosi na vijeća mjesnih odbora i uputi ga na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Potom će o njemu, uz izvješće o savjetovanju, raspravljati i odlučiti Gradsko vijeće.

Za ukidanje mjesnih odbora već su se odlučile i mnoge druge lokalne jedinice, procijenivši da oni nemaju baš nikakve svrhe niti su u praksi ikada zaživjeli. Građani nisu zainteresirani za sudjelovanje u njihovu radu, provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora iziskuje znatne troškove, a izlaznost birača zanemariva je.

Velik dio lokalnih jedinica nikada nije ni osnovao mjesne odbore, a njihovu ulogu imaju gradski vijećnici iz pojedinih dijelova grada.

Marija Lešić Omerović
Damir Juzbašić

gradonačelnik

Iz svega navedenog nameće se zaključak da mjesna samouprava na području Grada Županje ne ispunjava svoju ulogu u društvenoj zajednici, te da se, s obzirom na veličinu grada, ista treba ukinuti.

IZBORNI DEBAKL 2019.
Na posljednjim je izborima 2019. godine, od ukupno upisanih 10.642 birača u sva tri mjesna odbora, svoju građansku dužnost ispunilo tek njih - 183! Županjci su mogli birati samo kandidate s Liste HDZ-a, druge političke stranke na izborima nisu željele sudjelovati. A četiri godine ranije na birališta ih je izišlo 389. Izlaznost od poražavajućih 1,72 posto najbolje govori o značenju i funkciji mjesnih odbora u gradu.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

ULAGANJA OD UKUPNO 1,4 MILIJUNA EURA

Grade poslovnu zonu i vrtić za 70 mališana

2

ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA KRAJEM 2025.

Pročistač za 4,3 milijuna eura

3

SPRIJEČITI MOGUĆE POPLAVE

Retencija Stublovac zadržavat će bujične vode iznad Slatine