Novosti
POVRATAK UKINUTIH PROGRAMA

Izmjena odluke o upisu u srednje škole
Objavljeno 17. svibnja, 2022.
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u utorak je najavio da će Ministarstvo, nakon intenzivne komunikacije sa zainteresiranima, unijeti izmjene u odluku o upisu učenika u prvi razred srednje škole te da će se neki od prethodno ukinutih programa vratiti. "No duboko se nadam da će inzistiranje na tim programima i odobrenje za zahtjeve rezultirati većim upisom učenika", rekao je ministar odgovarajući na pitanje novinara da prokomentira mnogo primjedbi na odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za koju je 14. svibnja završilo e-savjetovanje. Naime, istaknuo je, godinama se ponavlja da se prijavljuje maksimalan broj programa pa se u neke programe ne upisuje nijedan učenik. "To je opterećenje nastavnicima koji ne izvode nastavu jer nema učenika, a nosi i financijske posljedice za proračun", rekao je ministar.“Očekivali smo da će županije i drugi osnivači biti realniji u pristupima”, istaknuo je Fuchs. “Zanimljivo je da nijedna primjedba nije stigla od roditelja, nitko od njih nije se našao pogođen”, dodao je. Na primjedbu da se ukidaju razredi kuhara, ministar je naveo da se to dogodilo samo tamo gdje se posljednjih godina nije prijavio nijedan učenik. H
Najčitanije iz rubrike