Zdravlje
SPORT U HRVATSKOJ IZNIMNO JE VAŽAN

Potiče zajedništvo i inspirira pojedince
Objavljeno 9. studenog, 2021.
Sport omogućuje djeci, mladeži i odraslima zadovoljavanje potreba za kretanjem i igrom, razvoj sposobnosti, osobina i sportskih znanja

Sport u Republici Hrvatskoj ima veliku nacionalnu važnost, iznimno je važan kao društveni dio jer stvara i inspirira pojedince, potiče zajedništvo, podiže nacionalni naboj s vrhunskim postignućima sportaša i sportskih ekipa. Kao takav, sport ima veliku ulogu i u promociji te osigurava prepoznatljivost cijele zemlje, što utječe na gospodarstvo, turizam, politiku te mnoge drugedijelove sustava.Sportski savez


Prema Zakonu o sportu, Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih proračuna. Sustav, organizacija i upravljanje sportom u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Zakonom o sportu, koji regulira pitanja poput sustava sporta, osoba u sustavu sporta, sportske djelatnosti, stručne poslove u sportu, statusna pitanja subjekata u u sportu, moguće oblike udruživanja, pitanja vezana uz sportska natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, sportske građevine, javne potrebe u sportu, financiranje sporta i drugo. Zakonom se također uređuje sport kao djelatnost kojom se omogućuje djeci, mladeži i odraslima zadovoljavanje potreba za kretanjem i igrom, razvoj sposobnosti, osobina i sportskih znanja, sportsko izražavanje i stvaralaštvo, očuvanje i unapređivanje psihofizičkih sposobnosti i postizanje sportskih rezultata na svim razinama natjecanja.

Sustav sporta u Republici Hrvatskoj čine Vladina i nevladina tijela, sve fizičke i pravne osobe u sportu te školska sportska društva. Kako definira Bronić, sportske se aktivnosti provode u različitim sportskim organizacijama i klubovima, a zadatak je svih Vladinih i nevladinih tijela osigurati uvjete za njegov daljnji neprekidni razvoj. U Republici Hrvatskoj ustroj sporta ima piramidalni model, čiji je vrh Hrvatski olimpijski odbor, koji slijede Nacionalni sportski savez, sportski savezi zajednice sportskih udruga i saveza županija i gradova, zajednice sportskih udruga gradova i općina te sportski klubovi i udruge. Takav model obilježen je udruživanjem sportskih subjekata od najniže lokalne razine, koju čine sportski klubovi, preko regionalnih sportskih saveza, pa sve do nacionalnih sportskih saveza. Nacionalni sportski savezi učlanjuju se u europske sportske saveze, koji su članovi međunarodnih sportskih saveza. Svaki sport ima svoj sportski savez.

Prema Nacionalnom programu športa (2019. - 2026.), sportski klub čini temeljnu ustrojbenu jedinicu hrvatskog sporta.Klubovi mogu biti profesionalni ili amaterski, a mogu biti osnovani i registrirani kao udruge ili kao sportska dionička društva. Sportski klubovi udruženi su u lokalne i/ili nacionalne strukovne sportske saveze. Lokalne sportske zajednice nose sustav sporta na terenu.

NadgradnjaŠto se tiče organizacije sporta u Osječko-baranjskoj županiji, krovno sportsko stručno tijelo je Športska zajednica Osječko-baranjske županije. Prema riječima njezina tajnika Dubravka Ižakovića, Zajednica djeluje od 1995., kada je to bilo Zakonom o sportu omogućeno, te je od tog trenutka ona spona sporta našeg područja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom, nacionalnim savezima, Kineziološkim fakultetom, a preko njih i s međunarodnim sportom i sportskim asocijacijama.

Zajednica obuhvaća rad sedam sportskih zajednica gradova županije: Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Belišće, Beli Manastir i Donji Miholjac, i 15 granskih saveza s 55 sportova, 700 sportskih udruga i 25 tisuća sportaša, čime ima uvid u cjelokupno stanje sporta na području cijele županije. Zajednica ima svoje predstavnike u najvišim sportskim institucijama na državnoj razini, poput HOO-a i HŠSS-a. Športska zajednica Osječko-baranjske županije također blisko surađuje sa Školskim športskim savezom Osječko-baranjske županije te sudjeluje u realizaciji svih programa i projekata Školskog saveza.

Iz priloženog se vidi kako je sport itekako važna djelatnost, a vrhunski sport pogotovo izravno i neizravno pridonosi razvoju zajednice. No da bi sport napredovao, potrebno ga je sinkronizirati i nadgraditi na svim razinama, modernizirati Zakon o sportu, smanjiti administraciju, pronaći nove modele za što veće uključivanje djece i mladih u sport, osuvremeniti postojeće i graditi nove sportske objekte.

Prema Ižakovićevim riječima, na području Osječko-baranjske županije sport je raznolik. Ima masovnih sportskih manifestacija, velikih i svjetskih priredbi, rekreacijskog, školskog i sporta invalida. Na kraju krajeva, zastupljen je i perspektivni i vrhunski sport, ali tu ima puno prostora za napredak, na što će se posebno obratiti pozornost i u što će se ulagati u nadolazećem razdoblju.

Dario Majetić

Športska zajednica OBŽ-a
Športska zajednica Osječko-baranjske županije obuhvaća rad sedam sportskih zajednica gradova županije: Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Belišće, Beli Manastir i Donji Miholjac, i 15 granskih saveza s 55 sportova, 700 sportskih udruga i 25 tisuća sportaša, čime ima uvid u cjelokupno stanje sporta na području cijele županije.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana