Ekonomija
ŽELJEZNIČKE USLUGE

Prevezeno je za 99,4 posto više putnika
Objavljeno 21. rujna, 2021.
Na tržištu željezničkih usluga u drugom tromjesečju 2021. teretnim željezničkim prijevozom u Republici Hrvatskoj prevezeno je 1,7 posto više robe uz 6,5 posto manje ostvarenih tonskih kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. HŽ Cargo d.o.o. prevezao je 1,9 posto manje robe i ostvario 11,1 posto manje tonskih kilometara, a istovremeno su novi teretni željeznički prijevoznici ostvarili 4,2 posto više prevezene robe i jedan posto manje tonskih kilometara. Novi teretni željeznički prijevoznici u drugom tromjesečju imaju udjel od 60,9 posto u prevezenoj robi i 48,1 posto u tonskim kilometrima u odnosu na ukupno prevezenu količinu robe i ostvarene tonske kilometre svih teretnih željezničkih prijevoznika. Uspoređujući udjele vlak kilometara po vrsti prijevoza, prijevoz tereta zauzima trećinu ukupnog prometa s 32,8 posto, a prijevoz putnika preostalih 67,2 posto. Od svih teretnih željezničkih prijevoznika najveći udjel vlak kilometara imao je HŽ Cargo d.o.o., i to 54,1 posto, a devet novih željezničkih teretnih prijevoznika ostvarilo je preostali udjel. Istovremeno, tri nova željeznička teretna prijevoznika nisu bila aktivna. Željeznički teretni prijevoz ostvario je smanjenje vlak kilometara za 5,6 posto, pri čemu je HŽ Cargo d.o.o. ostvario 9,4 posto, a novi teretni prijevoznici 0,8 posto manje vlak kilometara. Putnički prijevoz ostvario je rast vlak kilometara od 76,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, primarno iz razloga obustave javnog prijevoza putnika za vrijeme lockdowna u drugom tromjesečju 2020. U odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine, na tržištu putničkog željezničkog prijevoza, broj prevezenih putnika povećan je za 99,4 posto, a putničkih kilometara za 112,6 posto, što ukazuje na oporavak tržišta.Z.R.


Zdenka Rupčić