Učionica
10. LIPNJA 2021. GODINE

9. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 18. lipnja, 2021.
Senat je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek od 2. lipnja 2021. godine, potvrdio izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Trojana, izvanrednog profesora i dekana Filozofskog fakulteta Osijek za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Humanističkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Filozofskog fakulteta Osijek. Novi član Senata nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Filozofskog fakulteta Osijek.

Potvrda izbora dekana i pročelnika znanstveno-nastavnih sastavnica za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Potvrda izbora prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića za dekana Fakulteta agrobiotehničkih znanosti za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek dostavio je 31. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora dekana za mandatno razdoblje 2021. - 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 7. lipnja 2021. godine je utvrdio da je Fakultetsko vijeće Fakulteta agrobiotehničkih znanosti provelo postupak izbora dekana i priložilo odgovarajuću dokumentaciju u skladu s člankom 92., 93. i 94. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 24., 25., 26. i 27. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, pročišćeni tekst.

Iz Zapisnika Izborne sjednice Fakultetskog vijeća održane dana 20. svibnja 2021. godine i Zapisnika o provedenom tajnom glasovanja utvrđeno je da je u postupku izbora dekana bio jedan kandidat: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan u tekućem mandatu i da od ukupno 125 člana Fakultetskog vijeća na Izbornoj sjednici bilo je 117 članova člana Fakultetskog vijeća i nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno je da je jedan glasački listić bio je nevažeći, a 11 glasova je bilo protiv i kandidat prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić je dobio 105 glasova. Slijedom navedenog prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić je natpolovičnom većinom glasova članova Fakultetskog vijeća izabran za dekana, stoga je Senat potvrdio izbor prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića za dekana Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Potvrda izbora pročelnika sveučilišnih odjela za mandatno razdoblje 2021. - 2025.

Senat je potvrdio izbor troje pročelnika sveučilišnih odjela kako slijedi:

1. Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer za pročelnicu Odjela za biologiju

Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavio je 27. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora pročelnika za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 7. lipnja 2021. godine je utvrdio da je

Vijeće Odjela za biologiju provelo postupak izbora pročelnika i priložilo odgovarajuću dokumentaciju u skladu s člankom 92.,93., 94. i 106. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 20., 21., 22. i 23. Pravilnika Odjela za biologiju, pročišćeni tekst. Iz Zapisnika Izborne sjednice vijeća Odjela za biologiju održane 13. svibnja 2021. godine i Zapisnika o provedenom tajnom glasovanja utvrđeno je da su u postupku izbora pročelnika bilo dva kandidata: doc. dr. sc. Goran Vignjević, docent i izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, izvanredna profesorica i zamjenica pročelnice u tekućem mandatu i da je od ukupno 41 člana Vijeća Odjela, na Izbornoj sjednici bilo je 35 članova i nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno je da je jedan glasački listić bio nevažeći. Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: doc. dr. sc. Goran Vignjević - 13 glasova i izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer - 21 glas.

Slijedom navedenog izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer natpolovičnom je većinom glasova članova Vijeća Odjela za biologiju izabrana za pročelnicu Odjela za biologiju za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

2. Prof. dr. sc. Kristian Sabo za pročelnika Odjela za matematiku

Odjel za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavio je 19. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora pročelnika za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 7. lipnja 2021. godine je utvrdio da je

Vijeće Odjela za matematiku provelo postupak izbora pročelnika i priložilo odgovarajuću dokumentaciju u skladu s člankom 92., 93., 94. i 106. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 22., 23., 24., 25, i 26. Pravilnika Odjela za matematiku, pročišćeni tekst.

Iz Zapisnika Izborne sjednice Vijeća Odjela za matematiku održane dana 17. svibnja 2021. godine te Zapisnika o provedenom tajnom glasovanju utvrđeno je da je u postupku izbora pročelnika na Odjelu za matematiku bio jedan kandidat: prof. dr. sc. Kristian Sabo, redoviti profesor i pročelnik u tekućem mandatu i da je od ukupno 36 članova Vijeća Odjela, na Izbornoj sjednici bio nazočan 31 član. Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno je da je kandidat prof. dr. sc. Kristian Sabo dobio je 31 glas, odnosno natpolovičnom je većinom glasova članova Vijeća Odjela izabran za pročelnika, stoga je Senat potvrdio izbor prof. dr. sc. Kristiana Sabe, redovitog profesora za pročelnika Odjela za matematiku za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

3. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić za pročelnika Odjela za fiziku

Odjel za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavio je 25. svibnja 2021. godine Senatu zahtjev za potvrdu izbora pročelnika za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici 7. lipnja 2021. godine je utvrdio da je Vijeće Odjela za fiziku provelo postupak izbora pročelnika i priložilo odgovarajuću dokumentaciju u skladu s člankom 92., 93., 94. i 106. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 22., 23., 24., 25. i 26. Pravilnika Odjela za fiziku, pročišćeni tekst.

Iz Zapisnika Izborne sjednice održane dana 18. svibnja 2021. godine i Zapisnika o provedenom tajnom glasovanju utvrđeno je da je u postupku izbora pročelnika bio jedan kandidat: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, izvanredni profesor i pročelnik u tekućem mandatu i da je od ukupno 20 članova Vijeća Odjela, na Izbornoj sjednici bilo nazočno 14 članova. Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno je da je kandidat izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić dobio je 14 glasova, odnosno natpolovičnom je većinom glasova članova Vijeća Odjela za fiziku izabran za pročelnika, stoga je Senat potvrdio izbor izv. prof. dr. sc. Vanje Radolića za pročelnika Odjela za fiziku za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na znanstveno-nastavnim sastavnicama:

Senat je potvrdio izbor dvaju redovitih profesora u prvom izboru kako slijedi:

1. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek,

2. Izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Izvješće Povjerenstva o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor rektora Sveučilišta i utvrđivanje liste kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Senat je 30. ožujka 2021. godine donio Odluku o pokretanju postupka izbora rektora i provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. imenovano je Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. u sastavu: prof. dr. sc. Jurislav Babić, redoviti profesor i dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek/biotehničke znanosti, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Boris Crnković, redoviti profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku/društvene znanosti, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica Akademije za umjentost i kulturu u Osijeku/interdisciplinarno područje znanost/umjetnost, Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek/predstavnik ostalih zaposlenika u Senatu i Luka Jurčević, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta, predstavnik studenta u Senatu.

Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je održalo je 2. lipnja 2021. godine sjednicu i dostavilo Rektoru Sveučilišta Izvješće o prikupljenim prijedlozima kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. U svom Izvješću, Povjerenstvo je utvrdilo da su u skladu s točkom II. i III. Odluke Senata u otvorenom roku od 1. travnja do 31 svibnja 2021. godine održane sjednice stručnih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica i dostavljeni su 31. svibnja 2021. godine prijedlozi kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kako slijedi: prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, predložen na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2021. godine i prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija , predložen na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. svibnja 2021. godine. U daljnjem postupku prikupljanja prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. uvidom u dostavljene obavijesti i dokumentaciju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Povjerenstvo je utvrdilo da nemaju predložene kandidate za izbor rektora Sveučilišta:

Povjerenstvo je nakon pregleda dostavljene dokumentacije za predložene kandidate u skladu s člankom 43. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst utvrdilo da predloženi kandidati: prof. dr. sc. Vlado Guberac i prof. dr. sc. Drago Žagar ispunjavaju uvjete za kandidaturu za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025 .

U skladu s člankom 46. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst te sukladno točkama II., i III.. Odluke Senata od 30. ožujka 2021. godine, navedene kandidature: prof. dr. sc. Vlade Guberca i prof. dr. sc. Drage Žagara za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. dostavljene su u otvorenom roku i uz odluke fakultetskih vijeća priložena je dokumentacija u skladu s točkom IV. Odluke Senata od 30.ožujka 2021. godine i Povjerenstvo je utvrdilo da su kandidature prof. dr. sc. Vlade Guberca i prof. dr. sc. Drage Žagara pravovaljane.

Senat je prihvatio izvješće Povjerenstva i utvrdio listu kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta

agrobiotehničkih znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Prof. dr. sc. Drago Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, životopisi kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te Program rada kandidata za izbor rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, objavljena je 10. lipnja 2021. godine na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sveučilišno izdavaštvo

Na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost Senat je donio odluke o davanju suglasnosti za tiskanje i izdavanje znanstvene knjige, znanstvene monografije i udžbenika kako slijedi:

„Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges“, sveučilišna znanstvena knjiga urednika prof. dr. sc. Ivane Barković Bojanić i izv. prof. dr. sc. Aleksandra Ercega – Ekonomski fakultet u Osijeku,

„Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije – Knjiga 3.“, sveučilišna znanstvena monografija urednika prof. dr. sc. Drage Šubarića i prof. dr. sc. Borislava Miličevića – Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,

„Konveksni skupovi“, sveučilišni udžbenik autora prof. dr. sc. Dragana Jukića – Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sveučilišni glasnik
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RANG-LISTE JESENSKOG UPISA

Najpoželjnija - gluma

2

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Riječi dekana fakulteta i pročelnika odjela

3

ODLIKAŠ DO ODLIKAŠA

Pandemija ostavila traga na ocjenama, ali je svaki drugi učenik ipak prošao sa pet