Učionica
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

"Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"
Objavljeno 18. lipnja, 2021.
Opis projekta


Natječajima objavljenima u okviru programa “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” omogućuje se znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Programom je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada, doktorskog studija te diseminacije priopćenjima na skupovima, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Programom se potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se poboljšava kvaliteta poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača. Redovitoj profesorici Pravnoga fakulteta u Osijeku financiran je takav projekt, vezan uz projekt Jean Monnet katedru za prekogranično kretanje djeteta u EU (EUChild) No. 575451-EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-CHAIR kojem je bila voditeljica. Na Projektu ja zaposlena doktorandica Martina Drventić koja istražuje područje prekogranične zaštite ranjivih osoba, prije svega djece, s aspekta međunarodnog privatnog prava. Njezin istraživački plan, uz pohađanje doktorskog studija Europskog prava, uključuje istraživački rad – suautorstvo i autorstvo znanstvenih radova, sudjelovanja na međunarodnim konferencijama te istraživačke boravke na institucijama u inozemstvu; uređivanje sveučilišne monografije; pripremu studenata za studentska natjecanja te sudjelovanje u istraživanjima mentora u okviru međunarodnih istraživačkih grupa. Iz istraživačkih aktivnosti doktorandice izdvaja se objava znanstvenog rada Cross-Border Removal and Retention of a Child – Croatian Practice and European Expectation u suautorstvu s mentoricom prof. dr. sc. Mirelom Župan i prof. Thaliom Kruger sa Sveučilišta u Antwerpenu kod renomiranog izdavača International Journal of Law, Policy and the Family (SCOPUS, Q2) te samostalne objave u časopisu ECLIC Pravnog fakulteta u Osijeku, časopisu Sveučilišta u Veroni te Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci. Doktorandica je rezultate svojih istraživanja predstavljala u inozemstvu na sveučilištima u Liverpoolu, Veroni i Saarbückenu, ali i na konferencijama na sveučilištima u Osijeku i Rijeci te na skupu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Istraživačke skupine mentora u kojima doktorandica sudjeluje međunarodni su konzorciji u okviru projekata Uprave za pravosuđe i potrošače Europske komisije – Facilitating Cross-Border Family Life: Towards a Common European Understanding (EUFam’s II) 800780-JUST-JCOO-AG-2017 i Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental Child Abduction (POAM) 810373-REC-RDAP-GBV-AG-2017 te recentno započetom projektu koordinatora Pravnog fakulteta u Osijeku i voditeljice prof. dr. sc. Mirele Župan Time to Become Digital in Law (DIGinLaw) EK-Erasmus+-2020-1-HR01-KA226-HE-094693 financiranog u okviru programa Erasmus+.

Sve aktivnosti doktorandice tematski se nadovezuju na doktorsku disertaciju koja obrađuje prekograničnu zaštitu djeteta u predmetima međunarodne građanskopravne otmice djeteta. Doktorandica prikuplja i obrađuje sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, Suda pravde Europske unije i nacionalnu praksu sudova u Republici Hrvatskoj. Prikupljenu praksu obrađuje statistički te metodom indukcije i deskripcije. Fokus istraživanja primarno stavlja na postupanja sudskih i administrativnih tijela u Hrvatskoj, a polazi od hipoteze da postoji prostor za poboljšanje tih postupanja u skladu sa standardima postavljenima na globalnoj i europskoj razini. Istraživanje će svojim rezultatima uputiti na poteškoće u postupanju, ali i primjere dobre prakse. Rad će predstaviti sveobuhvatni prikaz teorije, cjelokupnog mozaika pravnih izvora te sudske prakse. Njegovi zaključci služit će kao smjernice zakonodavcu za poboljšanje nacionalnih propisa i standarda postupanja.

Sveučilišni glasnik

Nositelj projekta: Pravni fakultet Osijek

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirela Župan

Vrijednost projekta: 616.065,84 kuna

Razdoblje trajanja provedbe projekta: 3. 9. 2018. – 2. 9. 2022.

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost; Projekt DOK-2018-01

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RANG-LISTE JESENSKOG UPISA

Najpoželjnija - gluma

2

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Riječi dekana fakulteta i pročelnika odjela

3

ODLIKAŠ DO ODLIKAŠA

Pandemija ostavila traga na ocjenama, ali je svaki drugi učenik ipak prošao sa pet