Učionica
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

”Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije”
Objavljeno 18. lipnja, 2021.
Opis projekta


Najveći se udio terorističkih napada događa uz primjenu improviziranih eksplozivnih naprava. Najčešći su ciljevi napada građevine od iznimne društvene i ekonomske važnosti jer njihovo uništavanje uzrokuje najveći strah među ljudima. Prometna infrastruktura također postaje zanimljiv cilj s obzirom na to da oštećivanje i uništavanje određenih prometnih dionica ili konstrukcija, kao što su nadvožnjaci i mostovi, može prouzročiti poteškoće u prometu i odsijecanje strateških točaka. Ne mogu svi mostovi duž visokovrijedne prometne dionice biti čuvani u slučaju iznenadnog napada. To bi bilo nepraktično i skupo pa inženjeri moraju poduzeti proračunske metode kako bi osigurali razinu otpornosti na eksplozivna djelovanja. Posljedično tomu, glavni je cilj istraživačkog projekta odrediti ponašanje i oštećenje najučestalijeg oblika stupa nadvožnjaka na hrvatskim cestama kada je eksploziv postavljen u automobil ispod nadvožnjaka. Prethodna istraživanja provedena na stupovima zgrada pokazuju vezu između kapaciteta nosivosti stupa na potresne sile i otpornosti na djelovanje eksplozije. Eksperimentalna se istraživanja provode u suradnji s Protueksplozijskom službom Ministarstva unutarnjih poslova te Hrvatskom vojskom koje osiguravaju eksploziv i stručno osoblje za rukovanje s eksplozivom, a eksperimenti se provode na vojnom poligonu. Sljedeći je cilj projekta razviti pouzdan i točan numerički model koji će se koristiti u daljnjim istraživanjima stupova. Bit će moguće numerički istražiti stup mosta koji nije eksperimentalno ispitan. To je znatno sigurnije, jeftinije i brže nego eksperimentalno ispitivanje. Nakon ispitivanja tipovi oštećenja stupa i/ili oblici otkazivanja bit će katalogizirani, a u skladu s dobivenim podatcima dat će se prijedlozi za moguća ojačanja stupova te buduće projektiranje.

Eksperimentalni je program podijeljen u tri faze. Prva faza eksperimentalnog programa namijenjena je određivanju parametara eksplozije te uvježbavanju rukovanja mjernim uređajima. Mjerenja se sastoje od detoniranja prethodno određene količine eksploziva na zadanoj udaljenosti u odnosu na senzore tlaka te mjerenju tlakova vala eksplozije. Detoniranje dviju vrsta eksploziva, TNT i PEP500, na jednakim udaljenostima i s jednakim masama provelo se kako bi se odredila ekvivalencija plastičnog eksploziva u odnosu na TNT koji je standard.

Druga faza eksperimentalnog programa namijenjena je provjeri predložene metode ojačanja stupova. Eksperimentalno se ispitalo tri predložene metode ojačanja kako bi se dobio uvid u učinkovitost na povećanje otpornosti. Program sadrži ispitivanje mjerodavnog uzorka, armiranobetonske ploče bez ojačanja te ispitivanje triju predloženih ojačanja primijenjenih na referentnu AB ploču. Ploče su postavljene na čelični stol kojim se simuliraju rubni uvjeti te koji ima mogućnost ugradnje dinamičkog pretvarača sila kako bi se tijekom ispitivanja mjerile dinamičke reakcije. Čelični je stol prethodno montažno izveden u radionici te u nekoliko dijelova dopremljen na poligon gdje je sastavljen. Naboj određene mase detoniran je na predviđenoj udaljenosti iznad ploče te su se tijekom ispitivanja mjerili tlakovi vala eksplozije, deformacije i ubrzanja ploče te dinamičke sile. Na temelju dobivenih rezultata procijenjena je učinkovitost metode ojačanja.

Treća faza eksperimentalnog programa sadrži ispitivanje stupova nadvožnjaka. Odabrani stup nadvožnjaka ispitat će se na djelovanje određene količine eksploziva smještene na pretpostavljenoj udaljenosti od stupa. Eksperimentalni je uzorak stupa izveden u mjerilu 1: 3 jer kapacitet vojnog poligona ograničava raspoloživu količinu eksploziva koju je dopušteno detonirati te je u skladu s time smanjena količina naboja i veličina stupa. Sve su pripremne radnje provedene te očekujemo skoro smirivanje situacije oko pandemije COVID-19 virusa i uspješnu provedbu eksperimentalnog ispitivanja stupova.
Sveučilišni glasnik

Nositelj projekta:
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Voditelj projekta:
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ.

Vrijednost projekta:
1.485.265,59 kuna

Razdoblje trajanja provedbe projekta:
1. 4. 2018. do 31. 3. 2023.
(5 godina)

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i djelomično sufinanciranje Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek;

Uspostavni istraživački projekt:
UIP-2017-05-7041

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RANG-LISTE JESENSKOG UPISA

Najpoželjnija - gluma

2

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Riječi dekana fakulteta i pročelnika odjela

3

ODLIKAŠ DO ODLIKAŠA

Pandemija ostavila traga na ocjenama, ali je svaki drugi učenik ipak prošao sa pet