Regija
ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU PREDVIĐENO 3,4 MILIJUNA KUNA

U selima uskoro nove ceste, nogostupi, rasvjeta, igrališta
Objavljeno 13. svibnja, 2021.
MAGADENOVAC - Programom građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području općine Magadenovac planirane su investicije čija je procijenjena vrijednost 3.475.000 kuna.

Sredstva za njihovu realizaciju osigurana su iz proračuna Općine, najviše, ukupno 2.584.000 kuna, zatim Osječko-baranjske županije, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te na temelju prijenosa sredstava EU-a. U Općini ističu da se radi o prioritetnim investicijama koje će otkloniti višegodišnje probleme i pridonijeti kvalitetnijem životu stanovnika.

Nastavlja se briga za komunalni razvoj te su velikim i malim investicijama obuhvaćena naselja Magadenovac, Šljivoševci, Beničanci i Kućanci.

Najviše novca, 845.000 kuna, planira se utrošiti u Šljivoševcima, u kojemu je 495.000 kuna osigurano za gradnju rukometnog igrališta i 350.000 kuna za otkup zemljišta za Tematski park Slavonsko selo. Prema vrijednosti ulaganja, na drugom mjestu je naselje Magadenovac u kojemu se za izradu glavnog projekta infrastrukture Gospodarske zone te njezinu gradnju namjerava izdvojiti 575.000 kuna. Taj projekt trajat će nekoliko godina, a planira se izdvojiti ukupno pet milijuna kuna. U naselju Kućanci za rekonstrukciju nerazvrstane ceste namjerava se izdvojiti 500.000 kuna. Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja na cesti, djelomično proširenje kolnika i presvlačenje novim asfaltom. Predviđa se da će radovi, čija je ukupna vrijednost 1,5 milijuna kuna, trajati tri godine. U Beničancima se ide u rekonstrukciju javne rasvjete koja će stajati 500.000 kuna, uključujući izradu projektne dokumentacije.

U rekonstrukciju i popravak nogostupa planira se uložiti 250.000 kuna, a toliko i za popravak nerazvrstanih cesta. Također, osigurano je 245.000 kuna za izradu projektne dokumentacije biciklističkih staza. Za dječja igrališta Općina Magadenovac ove godine izdvojit će 100.000 kuna, a za investicijsko održavanje mrtvačnica 80.000 kuna. U program je uvrštena i nabava parkovnih klupa i opreme planirane vrijednosti 60.000 kuna.

Za nabavu spremnika i posuda za odvojeno skupljanje otpada namijenjeno je 70.000 kuna. U Općini napominju da će realizacija programa teći sukladno dinamici ostvarenja predviđenih općinskih prihoda te priljeva sredstava kapitalnih pomoći. S. Fridl
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana