Tehno
APLIKACIJA AMIKASA

Isplanirajte svoj raspored u prostorijama
Objavljeno 7. svibnja, 2021.
Danas je dostupno mnogo korisnih aplikacija koje nam pomažu organizirati različite aspekte svoga života, od planiranja obroka, vježbanja, osobnog stila, pa do izgleda našeg doma. Izvrsna aplikacija Amikasa dostupna i za iOS i Android korisnike, ima vizualno atraktivno sučelje i omogućuje korisnicima da stvaraju raspored u prostorijama korištenjem namještaja i dekora stvarnih brendova, čime se izbjegavaju pogreške u planiranju. Aplikacija također nudi odlične mogućnosti, poput virtualne šetnje kroz novostvorenu prostoriju kako biste dobili bolji dojam kako postavljeni raspored izgleda, ili dijeljenja stvorene prostorije putem društvenih mreža kako biste mogli komentirati dizajn sa svojim prijateljima. T.K.