Kultura
BRUNO MILIĆ: "DVADESET PET STOLJEĆA URBANE KULTURE NA TLU HRVATSKE"

Jedno poglavlje posvetio Vukovaru
Objavljeno 5. svibnja, 2021.
Knjiga "Dvadeset pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske" arhitekta i urbanista Brune Milića, objavljena u suradnji Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu i izdavačke kuće UPI2M BOOKS, sažima temu razvoja gradova i naselja na hrvatskom tlu u kontinuitetu od prethistorije do danas. Knjiga je rezultat pola stoljeća dugoga Milićeva bavljenja temom grada - od prikupljanja građe i istraživanja hrvatskoga gradograditeljstva, posebice u kontekstu društveno-političkih i europskih prilika, do planerskih i projektantskih urbanističko-arhitektonskih zahvata u povijesnim gradovima, priopćila je u srijedu izdavačka kuća UPI2M BOOKS.


Autor sažima i objedinjuje na jednom mjestu temu razvoja gradova i naselja na hrvatskom tlu u kontinuitetu, od prethistorije do 21. stoljeća. Istaknuto je kako takav cjelovit prikaz urbanističkog razvoja grada u Hrvatskoj u nas do sada nije rađen pa ovo pionirsko djelo utire put u daljnje sinteze i preglede urbanističkog razvoja hrvatskih gradova, kao i značenje tih gradova u cjelokupnosti urbanističke misli europske gradogradnje. Kao posebice vrijedan prinos naveden je prikaz urbanističkog razvoja gradova i turističkih naselja tijekom druge polovice 20. stoljeća, što je prvi pokušaj sinteze i pregleda prepoznatljivih urbanističkih ostvarenja posljednjih nekoliko stoljeća. Također, prvi je to veći pregled koji spaja jadransku i kontinentalnu Hrvatsku što je, istaknuto je, nažalost trajna aporija ukupne hrvatske povijesti umjetnosti i kulture. Knjiga je pisana jednostavno i čitko, donosi bogati ilustracijski materijal (uvršteno je oko 800 slika) i upozorava na svu raznolikost, unikatnost, brojnost, europsku prepoznatljivost i vrsnoću hrvatskih povijesnih gradova.


Poruka izdavača je da je riječ o monografiji koja nas obvezuje da s osobitom pozornošću i senzibilitetom zadiremo u postojeća gradska tkiva te da njegujemo i nadalje naslijeđenu visoku razinu urbane kulture i urbanističkoga promišljanja. Istaknuto je kako je to djelo koje upozorava na trajnost i neprekidnost urbane kulture na tlu Hrvatske te predstavlja veliku nacionalnu vrijednost dajući Hrvatskoj međunarodnu prepoznatljivost i u području gradogradnje.


Milićeva knjiga od nezaobilazne je važnosti, ne samo za studente arhitekture, kojima je primarno namijenjena kao sveučilišni udžbenik, nego i za druge znanstvene discipline, poput povijesti umjetnosti, opće povijesti, arheologije, sociologije, urbane geografije, građevinarstva i geodezije te, napose, za stručnjake u domeni arhitekture, urbanizma, prostornoga i krajobraznog planiranja, koji se u praksi često susreću s nedovoljno valoriziranim, pa i nepoznatim slojevima naše urbane baštine.


Knjiga ima 15 poglavlja - Predgovor, Prapovijesna i protopovijesna poleogeneza, Grčko-rimska urbana baština u arheološkom sloju, Razgradnja antičkog i stvaranje srednjovjekovnoga grada na antičkoj osnovi, Rana srednjovjekovna urbanizacija, Kraljevski slobodni gradovi, Apogej srednjovjekovnoga grada, Vječni mali gradovi Istre i Kvarnera, Na pragu novoga doba, Jadranski gradovi u ratnom okruženju - Ars fortificatoria, Dva stoljeća na braniku Europe, Croatia rediviva - dva stoljeća obnove, Devetnaesto stoljeće - Doba prosvjetiteljstva i općeg napretka, Dvadeseto stoljeće - Doba eksplozivnog rasta i razvoja, Turistička urbanizacija na Jadranu, Na pragu XXI. stoljeća. - Epilog - Vukovar te Pogovor.
Recenzenti su Sonja Jurković, Snješka Knežević, Mladen Obad Šćitaroci, urednica Ariana Štulhofer, autor predgovora Zlatko Karač, pogovora Lada Milić Demarin, a oblikovanje i prijelom potpisuje Saša Stubičar. Hina
Možda ste propustili...

PREMIJERNIM NASTUPIMA DOMAĆIH I STRANIH GLAZBENIKA

Počelo prvo izdanje Gibanja - eksperimentalnog zvučnog događanja

HNK U OSIJEKU:

Operna noć

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana