Regija
DIVLJI DEPONIJI U VINKOVCIMA

Otpad je posvuda, a može se odložiti na čak 70 lokacija
Objavljeno 17. travnja, 2021.
Hrpe smeća učestale u Vukovarskoj ulici, Klajnovoj, Banji, kanalu Vintexa, Diljevo naselju, Trbušancima...
VINKOVCI - Iako je u Vinkovcima 70-ak lokacija gdje građani mogu odložiti sve vrste otpada, a tu je i suvremeno reciklažno dvorište gdje se sav otpad po vrstama može odložiti bez ikakve naknade, mnogi građani, koji očito ne vole svoj grad, odbacuju smeće gdje god im se prohtije i gdje to mogu učiniti neopaženi. Ovih se dana na društvenim mrežama pojavila objava o spremniku za medicinski otpad odbačenom u spremnik za plastiku na zelenom otoku u jednoj vinkovačkoj četvrti, što je izazvalo burnu raspravu. U Nevkošu, zaduženom za odvoz komunanog i drugog otpada i čistoću javnih površina, uvjeravaju kako bi njihovi djelatnici, ako bi spomenuti spremnik bio vidljiv, odnosno pri vrhu kontejnera te doista i sadržavao opasni otpad, odmah odvojili takav sadržaj od ostale plastike. Ako ne bi bio uočljiv u kontejneru do odvajanja i pravilnog zbrinjavanja, odvojili bi ga na sortirnici u reciklažnom dvorištu. Nakon svake dojave o divljem odlagalištu evidentiraju ga i saniraju, a riječ je uglavnom o stalnim lokacijama na kojima uvijek iznova niču hrpe smeća svih vrsta. Jedna od lokacija je i na ulazu u tržnicu iz Ulice hrvatskih kraljeva gdje građani u prolazu zgrade koja se ne koristi ostavljaju velike količine smeća.- Čudno je, ali jedno od stalnih mjesta i dalje je Industrijska zona Jošine, iako se upravo tamo nalazi reciklažno dvorište gdje se otpad može dovesti i ostaviti bez plaćanja, pa je stvarno teško objasniti da pojedinci otpad ostavljaju u neposrednoj blizini, a ne na zato predviđenom mjestu. Stalne su lokacije kod pravoslavnog groblja, Vukovarska ulica, Klajnova ulica, Banja, kanal Vintexa, Diljevo naselje, Trbušanci, Vrapčana te desna strana Bosuta, od obilaznice prema Sopotu, koja je posebno aktualna u vrijeme svinjokolja kada se tamo baca klaonički otpad, iako se i to može odvesti na reciklažno dvorište. Vinkovci imaju dobro organiziran sustav prikupljanja otpada, od spremnika za miješani komunalni otpad do zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada na kojima su spremnici za staklo, papir i plastiku raspoređeni tako da budu nadohvat svima. Riječ je o 70 lokacija na kojima je prema potrebama raspoređeno 68 spremnika za papir, 62 za plastiku i 23 za staklo. Ali i tu ima problema, jer se u njih konstantno ubacuje i komunalni otpad, ili se stavlja papir u staklo, plastika u papir, no, ima i svih ostalih kombinacija - kaže Ivana Bertić, samostalna referentica za održavanje i nadzor u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

Miroslav Flego
S divljih odlagališta 470 tona otpada
Divlja odlagališta tema su i na sjednicama Gradskog vijeća, gdje je rečeno kako je prošle godine s 31 lokacije uklonjeno je gotovo 469 tona otpada, što je gradski proračun stajalo 147 tisuća kuna.

Dalibor Šandrk, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, žali se kako nakon što odvezu smeće s divljeg odlagališta, za nekoliko dana osvane novo smeće, i tako se stvaraju novi troškovi i ugrožava okoliš.

– Sa samo šest lokacija na odlagalište otpada Petrovačka dola u Vukovaru odvezeno je 409 tona otpada. Još 60 tona uklonjeno je s 25 lokacija u okviru Programa održavanja čistoće javnih površina za grad Vinkovce za 2020., preko naloga komunalnog redarstva tvrtki Nevkoš – kaže Šandrk.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike