Kultura
AMBICIOZAN I VRIJEDAN PROJEKT

Svijetla budućnost Trenkova dvorca
Objavljeno 30. ožujka, 2021.
Planirana je izrada projektno-tehničke i muzejske dokumentacije nužne za obnovu zaštićenog kulturnog dobra, dvorca i parka

Trenkov dvorac u Trenkovu, desetljećima uglavnom zapuštena oronula građevina kasnobarokno-klasicističkog stila, sagrađena u drugoj polovini 18. ili početkom 19. stoljeća, trebala bi postati nova kulturno-turistička destinacija Požeško-slavonske županije i cijele Slavonije, koja će sjedinjavati kulturne, turističke, prirodne, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu bogatih povijesnih zbivanja i prilika ovog kraja i Trenkova života.

Velik broj egzota
Ovaj vrlo ambiciozan zadatak dala si je Požeško-slavonska županija već kada je 2019. godine otkupila ovaj objekt od privatnog vlasnika kako bi zaustavila njegovo propadanje. Sada ovaj zadatak dobiva vrlo uvjerljiv put do ostvarenja, projekt u vrijednosti od 4,5 milijuna kuna, od čega je 3,8 milijuna kuna dobiveno iz fondova Europske unije.

Trenkov dvorac, čiji sadašnji izgled jedva naslućuje ono što od izgleda dvorca očekujemo, smješten je u Trenkovu, na putu za Veliku, svojevremeno omiljeno mjesto slavonskih turista. Kako i samo Trenkovo nosi ime poput koliko stvarnog, koliko legendarnog baruna Trenka, već i početna asocijacija budi zanimanje za tu lokaciju Od 1702. do 1945. bio je u vlasništvu više grofova, baruna i poznatih obitelji političkog i društvenog života, ali i Kraljevske komore. Najpoznatiji je vlasnik tog imanja, odnosno gospoštije Velika, bio je barun Franjo Trenk, istaknuti vojskovođa koji je živio od 1711. do 1749. godine. Nakon Drugog svjetskog rata dvorac i imanje bili su u funkciji poljoprivredne škole, proizvodnih i skladišnih kapaciteta poljoprivrednog kombinata i osnovne škole, u vrijeme Domovinskog rata objekt je dobio vojnu namjenu, a unatrag tri desetljeća uglavnom propada.

Vrijednost ove lokacije pojačava park u sklopu kojeg se nalazi dvorac, upisan u Registar zaštićenih objekata prirode kao spomenik parkovne arhitekture 1964. godine. Park zahvaća površinu od 5,20 ha, a obiluje brojnim domaćim vrstama i većim brojem egzota kao što su npr. grčki hrast ili razna kultivirana stabla jasena, johe i lipe, hrastovi, grabovi, javori, smreke, borovi. Sve to je više nego vrijedno polazište za ambiciozni projekt čijim ostvarenjem će ovaj kompleks dobiti niz sadržaja za potrebe ne samo turističke ponude već i mještana.

Nove funkcije
Pojektom je planirana izrada projektno-tehničke i muzejske dokumentacije nužne za obnovu zaštićenog kulturnog dobra, dvorca i parka u Trenkovu.

- Posjetiteljski centar sjedinjavat će kulturne, turističke, prirodne, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu bogatih povijesnih zbivanja i prilika ovog kraja i Trenkova života - kaže Senka Horvat, ravnateljica županijskog Regionalnog koordinatora razvoja, te dodaje da će se u "oživljavanju" dvorca kao mjesta baštinskih priča iz Trenkova i okolice najviše isticati fenomeni vezani uz baruna Trenka i ostale plemićke obitelji koje su se izmjenjivale u dvorcu i imale utjecaj na imanje i razvoj kraja, a svaki od njih nosi priču koja zrcali određeni povijesni kontekst Hrvatske i Europe.

Cijeli kompleks dobit će nove funkcije: funkciju dobrodošlice i prijma posjetitelja, uslužnu, obrazovno-kreativnu, interpretacijsku, funkcija odmora i relaksacije i utilitarnu funkciju. Svaka od njih predviđa vlastiti sadržaj, od doživljaja baštine i povezivanja s lokalitetom i njegovim pričama do otkrivanja dubljih značenja i vrijednosti koje su važne za ljude koji će kompleks posjećivati. Obrazovno-kreativna funkcija trebala bi biti živo središte susreta lokalnih ljudi i posjetitelja te suradnja s ustanovama formalnog obrazovanja (dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama, glazbenim školama, sveučilištima i veleučilištima) kao i različitim udrugama građana i poduzetnicima u području formalnog i neformalnog obrazovanja, amaterskog stvaralaštva i kreativnih industrija, lokalno i šire. Uslužna funkcija zamišljena je kao mjesto okrjepe, druženja, kupnje privlačnih suvenira i lokalnih proizvoda, ali i organizacije različitih proslava, primanja te poslovnih susreta.

Branka STARČEVIĆ-TESARI
OBITELJSKA RIZNICA I PRIRODNA OAZA
- Nove funkcije dvorca u Trenkovu bit će zalog dugoročne i cjelovite održivosti kompleksa, a to su funkcija dobrodošlice i prijma posjetitelja, uslužna funkcija, obrazovno-kreativna funkcija, interpretacijska funkcija, funkcija odmora i relaksacije te utilitarna funkcija. Zajedno smo došli do interpretacijske poruke: dvorac s parkom u Trenkovu riznica je obiteljskih memorija i prirodna oaza gdje se slavi nasljeđe baruna Trenka u Slavoniji, sažeto u spoju Europe s kulturom Orijenta - naglasila je ravnateljica Horvat dodajući kako je u ovoj poruci sažeto sve ono što se planira i želi sjediniti na prostoru dvorca.