Učionica

Obilježena 60. obljetnica osnutka Filozofskoga fakulteta Osijek
Objavljeno 6. ožujka, 2021.

Obilježavanju Dana Filozofskoga fakulteta i 60. obljetnice njegova osnutka ove je godine, u skladu s okolnostima, bio posvećen dio redovite 4. online sjednice Fakultetskoga vijeća održane 10. veljače 2021. Bila je to samo simbolična slavljenička gesta, a kada se stvore odgovarajući uvjeti, održat će se slavlje dostojno te visoke obljetnice Filozofskoga fakulteta. FFOS je jedna od najstarijih i najvećih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku čiju povijest obilježavaju tri važna događaja: osnutak Pedagoške akademije 1961. godine, prerastanje Akademije u Pedagoški fakultet 1977. godine i prerastanje Pedagoškoga fakulteta u Filozofski fakultet 10. veljače 2004. godine.

U svečanom dijelu sjednice Fakultetskoga vijeća predstavljeni su ovogodišnji dobitnici Nagrade za izvrsnost u znanosti, Nagrade za znanstveni rad, Nagrade za nastavni rad, studentske nagrade te umirovljenici koji su u prethodnoj akademskoj godini završili svoj radni vijek na Filozofskom fakultetu.

Nagrada za izvrsnost u znanosti na Filozofskom se fakultetu dodjeljuje u skladu Pravilnikom o nagrađivanju nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja (članak 5.) iz područja humanističkih i društvenih znanosti jedanput u tri godine za prethodne tri kalendarske godine. Nagrada se dodjeljuje na temelju sljedećih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja: 1. indeksiranost i citiranost objavljenih znanstvenih radova u WoS-u i Scopusu, 2. vođenje znanstvenih projekata, 3. ukupan broj i vrsta objavljenih znanstvenih radova. Na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu nagrada, a prema navedenim kriterijima, dobitnici su ovogodišnje Nagrade za izvrsnost u znanosti prof. dr. sc. Branimir Belaj, u trajnom zvanju, s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković s Odsjeka za informacijske znanosti. Godišnja Nagrada za znanstveni rad dodjeljuje se u skladu s člankom 6. Pravilnika o nagrađivanju nastavnika, suradnika i nenastavnoga osoblja za znanstveni rad iz područja humanističkih i društvenih znanosti objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini u domaćem ili inozemnom časopisu s najvećim čimbenikom odjeka prema WoS-u (IF), odnosno Scimago rangu časopisa prema Scopusu.

Nagradu za znanstveni rad za 2020. godinu prema navedenim kriterijima dobili su izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te izv. prof. dr. sc. Goran Livazović i asistent Karlo Bojčić s Odsjeka za pedagogiju. Ovogodišnja je dobitnica Nagrade za nastavni rad izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić s Odsjeka za engleski jezik i književnost. Ta se nagrada dodjeljuje u skladu s člankom 7. Pravilnika o nagrađivanju nastavnika, suradnika i nenastavnoga osoblja svake druge godine na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja nastavne djelatnosti: 1. rezultata vrjednovanja nastavnoga rada putem studentske ankete i sustručnjačkog praćenja, 2. rada sa studentima i mladim znanstvenicima, 3. planiranja, organizacije i provedbe izvannastavnih aktivnosti, 4. objavljenih i recenziranih nastavnih materijala, 5. vođenja i pohađanja programa stručnog usavršavanja, 6. rada na unaprjeđivanju kvalitete nastavnoga rada na Fakultetu.

Studenti se u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju i pohvaljivanju nagrađuju/pohvaljuju za prethodnu akademsku godinu u trima kategorijama – Dekanovom nagradom, Pohvalom za uspješnost u studiranju te Pohvalom za izvannastavne aktivnosti. Dekanovom nagradom nagrađuju se studenti završnih godina preddiplomskoga i diplomskog sveučilišnog studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najvišu prosječnu ocjenu, a koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa od tisuću kuna.

Ovogodišnji su dobitnici Dekanove nagrade Tihana Anić, Ena Maurus, Petra Kolesarić i Marija Prpić. Pohvalu za uspješnost u studiranju po godinama, koja se dodjeljuje studentima za uspjeh postignut na prvoj i drugoj godini preddiplomskoga sveučilišnog studija te na prvoj godini diplomskoga sveučilišnog studija, dobili su sljedeći studenti: Ena Maurus, Bernarda Bošnjak, Sonja Erceg, Talia Jurić, Petra Kolesarić, Valentina Markasović, Vedran Domjanović i Petra Sršić. Pohvale za izvannastavne aktivnosti nakon provedenog natječajnog postupka dodijeljene su Mariji Holjevac, Tomislavi Žilić i Petri Sršić.

Zahvale za doprinos razvoju Filozofskoga fakulteta dodijeljene su djelatnicima umirovljenim u ak. godini 2019./2020. – prof. dr. Ljiljani Kolenić, doc. dr. sc. Borislavu Beriću te diplomiranoj pravnici Đurđici Ivković. Prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić u mirovinu je otišla kao redovita profesorica u trajnom zvanju nakon 40 godina radnoga staža na Filozofskom fakultetu. Bila je članicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju na kojima je predavala jezičnopovijesne i dijalektološke kolegije te u nekoliko navrata obnašala dužnost voditeljice odsjeka, šefice katedre, ali i prodekanice za društveno-humanističke znanosti. Doc. dr. sc. Borislav Berić na Filozofskom je fakultetu proveo 28 godina.

Bio je članom Odsjeka za engleski jezik i književnost na kojem je predavao književne kolegije te obnašao dužnost šefa katedre i voditelja odsjeka. Diplomirana pravnica, gospođa Đurđica Ivković bila je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu Osijek 13 godina. U mirovinu je otišla kao rukovoditeljica (šefica) Ureda za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi – pomoćnica tajnice Fakulteta. Zahvale su na koncu upućene i svim djelatnicima te studentima za svakodnevnu predanost u ostvarivanju misije i vizije na kojima počiva djelatnost Filozofskoga fakulteta te za neprekidan doprinos njegovu razvoju.

Svečani dio sjednice završen je prigodnim videomaterijalom, svojevrsnim vremeplovom, koji je praćen izvedbom himne Gaudeamus igitur u izvođenju Akademskoga zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera povezao prošlost, sadašnjost i budućnost naše ustanove pod geslom „Idemo ususret novim izazovima“.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike