Učionica

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
Objavljeno 26. prosinca, 2020.
OBRAZUJEMO (ZA) BUDUĆNOST
Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti

Ulica cara Hadrijana 10,
31 000 Osijek

www.foozos.hrZašto studirati na
Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti?Zato što studirati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (FOOZOS-u) znači steći obrazovanje iz različitih, zanimljivih područja odgoja i obrazovanja djece, budući da je riječ o studijima završetkom kojih se bivši studenti primarno zapošljavaju u osnovnim školama i predškolskim ustanovama. Programi koji se izvode na FOOZOS-u obuhvaćaju suvremene teme koje prate kompleksnost rasta i razvoja djece od njihovih najranijih dana do petoga razreda osnovne škole, tj. do njihove mladenačke dobi. Na FOOZOS-u nastavu drže stručnjaci iz različitih područja: doktori znanosti, akademski umjetnici i iskusni predavači. Programi koji se dobivaju na našemu fakultetu uistinu su specifični, jedinstveni i prate izazove odgoja i obrazovanja u 21. stoljeću. Zanimanja za koja vas FOOZOS obrazuje i osposobljava duboko su humana te iznimno važna za cjelokupan razvoj društva. Pružaju osjećaj samopoštovanja, korisnosti, spoznaju dubljega smisla, jer oni koji završe FOOZOS na svojim radnim mjestima svakodnevno vide učinak onoga što su naučili tijekom studiranja. Obrazovanjem na FOOZOS-u stječe se sposobnost široke komunikacijske kompetencije prema svim dobnim skupinama, a ponajprije prema djeci. Važno je reći da osim završetkom diplomskog sveučilišnog studija i studenti ostalih smjerova mogu steći obrazovanje diplomske razine te da im je time omogućeno daljnje obrazovanje na poslijediplomskoj razini.Virtualna šetnja
zgradama FOOZ-a

https://www.youtube.com/watch?v=ZVkbjZ7JF1s&fbclid=IwAR0QhVqc02XJYxPQhtXV01cuowfzcrl-hIybqDdm5f8yXbLes3bXDDxU-OQ

Studiji
preddiplomski studij

Rani i predškolski odgoj
i obrazovanje

integrirani studij

Učiteljski studijIzvannastavne aktivnosti
Studentske udruge

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri osnovana je 24. listopada 2016. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja stručnog i znanstvenog napretka članova Udruge, studenata i djelatnika u području odgojnih i obrazovnih znanosti, studija odgoja i obrazovanja, povezivanja članova Udruge s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu te promicanja volontiranja mladih i doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Redovnim članom Udruge mogu postati svi studenti odgojnih i obrazovnih znanosti u bilo kojem statusu studiranja te svi zaposlenici ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem na stručan i znanstven način.

https://www.usfm.hr/udruga-studenata-futuri-magistri/

Pogledaj, poslušaj i pročitaj….
Predstava She-Wolf: A Play for Women and Children

Predstava je nastala u okviru kolegija Dramska radionica na engleskom jeziku pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Željke FlegarPredstava Božićna zvijezda

Suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicomFakultet za odgojne i obrazovne znanosti raznovrsnim projektima i aktivnostima ostvaruje značajnu suradnju s mnogim institucijama, udrugama, organizacijama i ustanovama u široj i užoj lokalnoj zajednici.

Značajna je suradnja s osnovnim školama i dječjim vrtićima, posebice s vježbaonicama koje su partneri Fakulteta u provedbi metodičkog osposobljavanja studenata – budućih učitelja i odgojitelja te provođenja stručno-pedagoške prakse

Zajedno s Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za pedijatriju Fakultet je sudjelovao u projektu U bolnicu ponesi slikovnicu.

Fakultet je sudjelovao u provedbi aktivnosti projekta Živjeti zdravo sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda usmjerenog na poboljšanje zdravlja cjelokupne populacije kroz implementaciju u lokalnoj zajednici informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života.

Svake godine Fakultet raspisuje i provodi Natječaj za najbolji rad maturanta Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije kojemu je cilj poticanje interdisciplinarnosti i kreativnosti maturanata.

Fakultet je sudjelovao brojnim aktivnostima, radionicama, okruglim stolovima, tribinama, speed-dating aktivnostima i predavanjima u obilježavanju prvog Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere studenata, ali i njihovog povezivanja s poslovnim sektorom.

Suradnja s Dokkicom – dječjom osječkom kreativnom kućom tijekom koje je Fakultet sudjelovao u projektu I tata je važan usmjerenom na poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivnijoj roditeljskoj ulozi.

https://www.youtube.com/watch?v=vbn_LvkZf9c

Ostvarena je i suradnja s Udrugom romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira u sklopu projekta Unapređenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji

Ostvarene su i suradnje s brojnim udrugama u lokalnoj zajednici: suradnja s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek na projektu Mediji - virtualni odgajatelji sadašnjosti, s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu Zagreb, s Udrugom Palčići Osijek u sklopu obilježavanja tjedna prerano rođene djece, suradnja s Udrugom psihologa Vinkovci i Domom za odgoj djece i mladeži u Osijeku na projektu Dvaput razmisli, jednom klikni s ciljem izrade materijala i provođenjem edukacija o medijskoj pismenosti.

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uključila se u projekt Zelena knjižnica 2017. godine te kontinuirano organizira izložbe s ekološkom tematikom, edukativne i kreativne radionice, predavanja. Sve aktivnosti provode se uz partnerstvo s vrtićima i osnovnim školama Osječko-baranjske županije smatrajući da poučavanje o održivom razvoju i potrebi očuvanja Zemlje treba započeti što ranije. Knjižnica je, kao mjesto informiranja i učenja pravo mjesto za to. Tijekom godine obilježavaju se ekološki datumi poput Dana planete Zemlje, Dana voda, Dana biološke raznolikosti, Dana tla, Svjetskog dana zaštite životinja ekološki educirajući djecu i mlade.
Poznati bivši studenti
Dušana Marić

Tijekom studiranja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti bila je predsjednica Studentskog zbora, članica Povjerenstva za kvalitetu, sudjelovala je Festivalima znanosti, pisanju jezičnog priručnika, stručno-pedagoškoj praksi u Pečuhu i brojnim drugim aktivnostima. Kao najbolji dio studiranja izdvaja Erasmus semestar u Portugalu i Work&travel program u Americi. Nakon diplomiranja 2017. godine pokrenula je turističku agenciju, Anima travel agency. Trenutno radi kao učiteljica u internacionalnoj školi u gradu na jugu Švedske po imenu Helsingborg. Predaje četvrtim razredima na engleskom jeziku skupinu predmeta naziva znanost, koja obuhvaća biologiju, kemiju, fiziku i tehničku kulturu.
Tena Duran

Završila je Gimnaziju te Glazbenu školu, smjer klavir. Godine 2015. g postala je magistra primarnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a 2017. godine završila je specijalizaciju te se stručno usavršila u području Montessori pedagogije pri Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz te stekla zvanje specijalistice Montessori pedagogije. Kao studentica sudjelovala je na Međunarodnim konferencijama i znanstvenim skupovima te Festivalu znanosti i Tjednu mozga. Godine 2012. dobila je priznanje za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima i doprinos životu i radu Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Volontirala je dvije godine u OŠ Frana Krste Frankopana pomažući djeci s posebnim potrebama. Stručno se usavršavala na županijskoj i lokalnoj razini te je završila četiri stupnja Hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. http://www.djecje-kazaliste.hr/glazbena-radionicamale-note/#tena
Maja Lesandrić

Diplomirala je 2013. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a iste godine počinje raditi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Zrinskih Nuštar u Nuštru, odnosno u PŠ Marinci. Završila je stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije te je studirala na poslijediplomskom doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Završila je mnoge edukacije od kojih izdvajamo: Brain Gym, Klikeraj – Identifikacija darovitosti, Psihologija kreativnosti, Zarolaj klikere, Virtualne učinonice – Škola za život – Loomen, simpozije i stručne skupove na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Članica je Erasmus tima škole i KA1 projekta, suautorica je i urednica više znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjizi, udžbenika i digitalnih sadržaja. Vanjska je suradnica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti i Filozofskom fakultetu u Osijeku. Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama kao i projektima, a mentorica je i učenicima na natjecanjima.
Andrijana Sili

Diplomirala je 1997. godine i iste se godine zaposlila u OŠ Josipovac kao učiteljica razredne nastave gdje radi i danas. Napredovala je u zvanje mentorice i savjetnice. Članica je različitih stručnih povjerenstava na razini škole i lokalne zajednice, mentorica je studentima na stručnoj praksi i učiteljima pripravnicima. U okviru nastave i izvannastavnih aktivnosti s učenicima sudjeluje u različitim međunarodnim projektima i natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini. Cjeloživotno se usavršava u stručnom i znanstvenom smislu, piše znanstvene i stručne radove te je aktivna sudionica na mnogim stručnim skupovima i međunarodnim konferencijama.
Monika Đuranović

Monika Đuranović završila je studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nakon završetka studija samostalno je otvorila Dječji vrtić Lastavica i tvrtku Mali vrt u Osijeku za organizaciju proslava dječjih rođendana i različitih skupnih događanja. Pokrenula je dvije tvrtke bez financijske potpore počevši tek s dvama zaposlenicima i sa sedam korisnika. Do danas se broj njezinih zaposlenika i korisnika upeterostručio. Dječji vrtić Lastavica danas međunarodno surađuje sa sveučilištima, školama, sportskim klubovima i udrugama na raznim STEM i sportskim projektima, ali i s matičnim fakultetom – Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijek na čiji se poziv uvijek rado odazove. Njezini poslovni uspjesi potvrđuju da odgojitelji mogu ostvariti konkretne promjene u našem društvu demonstracijom hrabrosti, rada, odgovornosti, integriteta i zajedništva.
Dora Grejza

Godine 2017. godine diplomirala je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Tijekom studija upisala je Montessori dvogodišnje stručno usavršavanje. Po završetku studija stažirala je u prvoj i jedinoj Montessori školi i stekla neprocjenjiva iskustva u alternativnim, drugačijim, a opet tako suvremenim načinima odgoja i obrazovanja. Nakon Montessori škole okušala se je i kao asistentica u nastavi, a potom i razrednica u jednoj zagrebačkoj školi. Trenutno radi u Osnovnoj školi Središće. Cjeloživotno se i dalje obrazuje u području odgoja i obrazovanja učenika mlađe školske dobi.
Sara Fadljević

Učiteljski studij upisala je 2012. godine nakon završene srednje ekonomske škole. Diplomirala je 2017. pod vodstvom mentorice dr. art. Jelene Kovačević. Danas živi i radi u Zagrebu. Tijekom epidemije korona virusa u travnju i svibnju 2020. godine sudjelovala je u kreiranju i prezentiranju sadržaja za 1. razred osnovne škole u programu Škola na Trećem.
Petar Novak

Završio je preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Nakon završetka studija zaposlio se kao odgojitelj u Kaštel Novome u mješovitoj skupini (djeca u dobi od 3 do 6 godina) gdje i danas radi. Prvi je muški odgojitelj u spomenutom vrtiću. Završio je tečaj engleskog jezika B2 razine te se i dalje usavršava pohađajući radionice engleskog jezika. Završio je i PECS edukaciju za djecu s teškoćama u razvoju.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike