Kolumne
Đelo od Gisko "u gostima" Piše: Srđan Lukačević
Natalija Havelka: Nenasilna je komunikacija put do bolje kvalitete života
Datum objave: 15. lipnja, 2020.

Voditeljica Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, pravna savjetnica, borkinja za prava ljudi, srdačna, topla i uvijek spremna dati podršku. To je Natalija Havelka, osoba koju mnogi doživljavaju kao svjetlo na kraju tunela, kao spas kada im više nitko ne može pomoći. Koliko su veliki problemi u sustavu, koja su rješenja nužna za poboljšanja te o knjigama i potrebi za čitanjem razgovaramo s tom mladom uspješnom ženom.

Mnogi naši sugrađani nisu svjesni mogućnosti dobivanja besplatne pravne pomoći, možete li nam reći više o tome?

- Od 2009. godine u Hrvatskoj je na snazi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji svima omogućava dostupnost stručne pravne pomoći. Od osnutka, 1992., do danas Centar za mir pruža informacije, savjete i pravnu pomoć građanima. Uz ured u Osijeku, prisutni smo i u Belom Manastiru i Dardi. S obzirom na trenutnu situaciju, a u svrhu sprječavanja širenja zaraze prioritet smo dali komunikaciji e-mailom i preko besplatnog infotelefona 0800 900 880. Osim što smo pružatelji pravne pomoći, zagovaramo poboljšanja pravnog sustava jer je postojanje efikasne besplatne pravne pomoći jedan od ključnih elemenata za suzbijanje diskriminacije na osnovi imovnog stanja.

Koja je glavna misija Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji?

- Županijski timovi i Nacionalni tim aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Glavni im je zadatak da međuresornom suradnjom unaprjeđuju sustav zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u lokalnoj zajednici, čime se daje doprinos prevenciji novih slučajeva nasilja. Članovi su tima predstavnici pravosudnih tijela, centara za socijalnu skrb, policije, organizacija civilnog društva... Sukladno s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, županijski timovi u obvezi su održati konzultacijsku superviziju radi usklađivanja postupanja i pružanja sveobuhvatne i učinkovite zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Tijekom COVID krize u medijima je izvještavano o rastu obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Imate li službene podatke o tome?

- Prema podatcima MUP-a, nije došlo do povećanja broja slučajeva nasilja u obitelji koji su prijavljeni policiji u odnosu prema prethodnoj godini. Žrtve su bile izolirane sa svojim zlostavljačem i nisu imale priliku prijaviti obiteljsko nasilje. Dodatni je problem bio ograničeno kretanje i rad nadležnih institucija te manja dostupnost servisa za podršku ženama. Međutim, ovo ne znači da broj slučejeva nasilja u obitelji nije porastao. Nevladine organizacije koje osiguravaju besplatne SOS telefonske linije tijekom tog razdoblja zabilježile su povećan broj poziva i upozoravale na kroničan nedostatak smještaja za žrtve nasilja. Ženama koje doživljavaju nasilje bitno je pružiti podršku i dalje raditi na senzibilizaciji javnost o toj problematici.

Mnogi ljudi diljem planeta intenzivno rade na izgradnji društva utemeljenog na kulturi mira. Kakva su vaša iskustva?

- Suočeni smo s činjenicama kako danas postoji potreba za snažnijim naporima oko izgradnje mira. Mirovni rad, iskustvo, znanje i vještine nenasilne komunikacije ključni su stupovi djelovanja, zbog čega se kontinuirano provode i razvijaju edukativni programi iz tog područja. Pokrenuli smo i mirovnu nagradu nazvanu po mirovnom aktivistu i humanistu, prof. Krunoslavu Sukiću jer smo procijenili da bi društveno priznanje mirotvorstva bio važan način građenja kulture mira i osnaživanja mirotvorstva.

Možete li izdvojiti nekoliko stručnih naslova koji pomažu kvalitetnijoj izgradnji osobe?

- Svakome tko želi unaprijediti svoje komunikacijske vještine preporučila bih knjigu Nenasilna komunikacija: jezik života Marshalla B. Rosenberga, koju i sama trenutno čitam i proučavam. Vjerujem da primjena načela i metoda nenasilne komunikacije može utjecati na poboljšanje kvalitete života i odnosa s članovima obitelji, prijateljima, poslovnim suradnicima...

Koje naslove, prema vašem mišljenju, valja pročitati za bijeg od užurbane svakodnevice?

- Trenutno čitam Mjesečevu palaču Paula Austera, koju sam prije nekoliko godina kupila u jednom antikvarijatu u Zagrebu. Njegova je supruga Siri Hustvedt također spisateljica, topla i senzibilna u izričaju, i nju rado čitam. Nedavno sam završila s čitanjem Ljubavne priče Zeruye Shaleve, nagrađivane izraelske spisateljice. Posebnu preporuku dajem za knjigu Luke Tomca Stories from the front lines of climate change 1°C, prošlogodišnjeg laureata mirovne nagrade. Riječ je o zbirci fotografija, eseja i svjedočanstava iz više od dvadeset zemalja koje se suočavaju s problemima prouzročenim zagrijavanjem planeta.