Osijek
OSNIVANJE KULTURNOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA

Hoće li Vijeće odlučivati može li se koncertirati?
Objavljeno 21. ožujka, 2023.
Vijeće će moći odlučiti o javnim potrebama u kulturi, ali ne i izravno odlučivati

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Osijeka. No koja je njegova stvarna uloga? Hoće li to biti tijelo koje će samostalno kreirati strategiju osječke kulture, hoće li ono biti savjetodavno ili pak izvršno? Hoće li ono ubuduće, kao u "slučaju Pula", umjesto gradonačelnika odlučivati hoće li se ili možda neće u našem gradu održavati određeni koncerti?Pojašnjenje je vrlo jednostavno. Ovo vijeće, a istaknuto je kako je Grad Osijek i prije imao takvo vijeće, imat će ovlast odlučivati o javnim potrebama u kulturi grada Osijeka, ali ne i izravno odlučivati što će se realizirati, a što ne. Naime, kao i za udruge građana, sportska društva pa i poduzetnike, Grad Osijek raspisuje i javni poziv za programe javnih potreba u kulturi Grada Osijeka, dakle za ona događanja, projekte koji će biti sufinancirani iz proračuna. Nakon prispjelih prijava, Kulturno vijeće će biti tijelo koje će donijeti prijedlog koje od tih prijava zaslužuju biti sufinancirane sredstvima gradskog proračuna. Na temelju toga prijedloga Vijeća, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Dakle, iz obrazloženja je vidljivo kako se vijeće, od ukupno pet članova, osniva kao stručno savjetodavno tijelo radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njihovo provođenje, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za grad Osijek. Vijeće će imati i zadatak kontinuirano pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, mjera za njihovo provođenje te predlaganja stručnih podloga i mišljenja za područja knjiga i nakladništvo, dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scensku umjetnost, vizualne umjetnosti, međunarodna kulturna suradnja, kulturno-umjetnički amaterizam, kao i interdisciplinarne te nove umjetničke i kulturne prakse.

Dario Kuštro
NA NACRT ODLUKE NIJE PRISTIGLA NI JEDNA PRIMJEDBA ILI PRIJEDLOG
Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće gradonačelnik javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Vijeća, koji se imenuju na vrijeme od četiri godine. Članovi Kulturnog vijeća primat će naknadu za svoj rad, a visinu naknade utvrđuje gradonačelnik posebnom Odlukom. O nacrtu Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Osijeka, kakvo se našlo pred Gradskim vijećem, provedeno je savjetovanje s javnošću u trajanju od 8. studenoga do 7. prosinca 2022., no nije pristigla ni jedna primjedba/prijedlog javnosti na nacrt Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana