Tehno
ALGEBRA

Besplatno polaganje ispita
Objavljeno 22. siječnja, 2021.
Ovogodišnje pisanje probnih ispita mature u organizaciji Algebre – inače najdugovječniji i najmasovniji projekt provjere znanja maturanata uoči ispita državne mature – seli se u online okruženje, no unatoč tome maturantima će pružiti priliku da provjere svoja znanja iz obveznih predmeta i da se usporede s vršnjacima baš kao na pravoj državnoj maturi. Štoviše, organizacija polaganja probnih ispita u online obliku omogućit će još većem broju maturanata da sudjeluju u projektu jer se tradicionalno pisanja ovih probnih ispita održavalo u desetak najvećih gradova. Prijašnjih je godina čak 99 posto maturanata koji su pristupili probnim ispitima izjavilo kako im je cjelokupan projekt bio izuzetno koristan i dobrodošao u sklopu priprema za maturu.

Maturanti će postignut rezultat moći vidjeti odmah nakon pisanja pojedinog ispita, a nekoliko dana kasnije dobit će i konkretniju analizu rezultata te usporedbu s ostatkom generacije. Na organizaciji i provedbi ovih probnih ispita, kao i u samom osmišljavanju zadataka, ponovno sudjeluju srednjoškolski profesori s velikim iskustvom u predavanju pojedinih predmeta i pripremi učenika za ispit državne mature.

Probni ispiti održat će se 31. siječnja (za Hrvatski jezik A i B razine), 21. ožujka (za Matematiku A i B razine) te 12. travnja (za Engleski jezik A i B razine). Organizatori preporučuju maturantima da sudjeluju u sva tri ispita kako bi dobili dobar i relevantan dojam o svojem znanju iz svih predmeta, ali i da se kod kuće, unatoč tome što će probni ispiti biti online, u cijelosti pridržavaju pravila koja vrijede prilikom polaganja ispita državne mature, što su uvjeti kakvi se inače simuliraju prilikom pisanja probnih ispita uživo. M.R.