Učionica
SVEUČILIŠTE U OSIJEKKU

Rektorova nagrada za akademsku godinu 2018./2019.
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Sveučilište u Osijeku svojim studentima dodijelilo 42 priznanja

Rektorova nagrada dodjeljuje se za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskoga stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiranju. To ponajveće sveučilišno priznanje dodjeljuje se onim studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim sastavnicama i znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela. Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 2 000 kuna i priznanja. Ako je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani se iznos nagrade dijeli na jednake dijelove. Rektor Sveučilišta u Osijeku nagrađuje svake akademske godine za prethodnu akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

Rektorova nagrada u tekućoj akademskoj godini dodjeljuje se za prethodnu akademsku godinu te su za akademsku godinu 2018./2019. nagrađeni sljedeći studenti:MATEA VINCETIĆ, studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,676.MARINA GLUMAC, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer: Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.KRISTINA ZIRN, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Konjogojstvo II, pod nazivom „Primjena infracrvene termografije u konjogojstvu“.MARIO KOMLJENOVIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Agroekonomika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,90.MARIN BENČEVIĆ, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok DRD – Informacijske i podatkovne znanosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obrada slike i računalni vid, pod nazivom „Kompresija CT slika diskretnom kosinusnom transformacijom i parcijalnim diferencijalnim jednadžbama”.FILIP ĐURIČKOVIĆ, student III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Komunikacijske mreže, pod nazivom „Izrada makete GSM mreže koristeći SDR radio“.JOVANA TIHOMIROVIĆ, studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,773.PETRA PANTALON, studentica IV. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Oralna kirurgija 1, pod nazivom „Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskom rješenju nakon ekstrakcije zuba“.JELENA BRICO, studentica V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija (dislocirani studij Slavonski Brod) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,667.FILIPA IGREC, studentica V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,596.ZVONIMIR PRTENJAČA, student II. godine diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost i Povijest,VALENTINA KEZIĆ i LUKA VRBANIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost i Povijest na Filozofskom fakultetu Osijek, za uredništvo Studentskog zbornika – Sto godina od Velikog rata: Pogled kroz dnevni tisak.ANA GREGOROVIĆ, NIKOLINA MALIGEC, MATO MATIJEVIĆ, KATARINA ŠIJAKOVIĆ I IVAN VIDIĆ, studenti III. godine preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Osijek, za intermedijalni i interdisciplinarni nastavni projekt Trailerom AZ o jeziku srednjovjekovnih simbola.PATRICIJA RAVLIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje konstrukcija, pod nazivom: „Utjecaj tipa numeričkog modela tla na statički i dinamički odziv armiranobetonskih okvira“.LOVRO HUBZIN, student III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Planiranje grada, pod nazivom: „Planiranje jugozapadnog ulaza u Zagreb – 4d void“.BRUNO DIKLIĆ, student V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,988.ROBERT ERK, student V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,827.MARIJA OLUJIĆ, studentica VI. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,882.ANTONIO PERIŠ, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,828.TENA KONJEVIĆ, studentica III. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno procesno pravo, pod nazivom: „Neovisnost i nepristranost hrvatske sudbene vlasti kroz teoriju i praksu“.ISKRA JUKIĆ i MATKO GUŠTIN, studenti IV. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo, pod nazivom: „Aspekti migracijskog prava u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“.

EDITA RUŽMAN, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,923.NIKOLINA MILIČEVIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,818.LUCIJA RUDEŽ, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo, smjer: Energetska postrojenja na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, za seminarski rad iz predmeta Proizvodni postupci III, pod nazivom: „Simulacija toplinskog ciklusa elektrolučnog zavarivanja taljenjem“.LUKA ŠARLIJA, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,917.ANA AJHENBERGER, studentica III. godine preddiplomskoga interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Medijska kultura na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,902.DORA KRALIK, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Ilustracija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,889.TAMARA ĐERĐ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija, smjer: znanstveni, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biogeografska inventarizacija, pod nazivom: „ENVI portal i EEA – dostupni metapodatci i servisi“.NERA VUIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija, smjer: znanstveni, za stručni rad pod nazivom: „Prvi nalaz oblića Contracaecumsp. u babuškama (Carassiusgibelio Bloch, 1782) Sakadaškog jezera“.IVAN PROLOŠČIĆ, student III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Fizika, za iznimnu istraživačku angažiranost i sudjelovanje na interdisciplinarnom znanstveno-istraživačkom projektu „Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja lijeka sa magnetskih nanočestica u prisustvu vanjskih magnetskih polja“.IVANA BAKOŠKA, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Fizika i informatika, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,933.MARTINA RAJIĆ i MARIJA TERZIĆ, studentice I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Kemija, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Fizikalna kemija 2, pod nazivom: „Osnovni principi i primjena IR i UV-VIS spektroskopije”.DORIS KOPF, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Kemija, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analitička kemija okoliša, pod nazivom „Hormoni u okolišu“.ANTONIO JOVANOVIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Matematika, smjer: Matematika i računarstvo, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Realna analiza, pod nazivom „Kompaktni prostori“.ANTONIO KRIZMANIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku, pod nazivom: „Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma“.

 

Damir Španić

IZJAVE STUDENATA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE:

Ana Ajhenberger,

studentica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, dobitnica Rektorove nagrade za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,889Prije svega moram reći kako mi je iznimno drago i velika čast biti dobitnica nagrade kao što je Rektorova. Uvelike zahvaljujem Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku što su upravo u meni uvidjeli potencijal i trud te me izabrali za dobitnicu. Zahvaljujem i profesorima smjera Medijska kultura kao i svim ostalim zaposlenicima Akademije koji su uvijek susretljivi i koji su me doveli na put do ovakvog postignuća. Posebno zahvaljujem svim ljudima koji su me bodrili i bili uz mene, posebice svojim bližnjima i majci koja mi je uzor po svojim uspjesima. To je samo jedan od pokazatelja kako se kontinuirani rad na sebi i svojem obrazovanju uvijek isplati i kako ne treba odustajati ni u najtežim trenutcima. Smatram kako će mi nagrada poslužiti kao temelj za daljnje napredovanje i motiviranost u radu i budućem poslu te kako ću opravdati vaše povjerenje.

Marin Benčević,

student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, dobitnik Rektorove nagrade za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obrada slike i računalni vid, pod nazivom „Kompresija CT slika diskretnom kosinusnom transformacijom i parcijalnim diferencijalnim jednadžbama”Rad na ovom seminarskom radu uveo me u obradu slike. Shvatio sam da je to zanimljivo područje kojim bih se htio nastaviti baviti i u budućnosti. S obzirom na to da sam na zadnjoj godini fakulteta, nadam se da će mi priznanje za ovaj rad pomoći u pronalasku posla gdje mogu tražiti rješenja za izazovne i zanimljive probleme.

Tena Konjević,

studentica Pravnoga fakulteta Osijek, dobitnica Rektorove nagrade za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno procesno pravo, pod nazivom: „Neovisnost i nepristranost hrvatske sudbene vlasti kroz teoriju i praksu“Želim zahvaliti gospodinu Rektoru i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku što su prepoznali i nagradili trud i ambiciju uloženu pri izradi seminarskoga rada te mentoru doc. dr. sc. Anti Novokmetu na neizmjernom poticaju i potpori. Provođenjem ankete među sudcima diljem Hrvatske, uz pomoć i odobrenje zamjenika predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Marina Mrčele, istražila sam sudačko subjektivno viđenje neovisnosti i nepristranosti njihove dužnosti, nastojeći rasvijetliti enigmu o razlozima lošega dojma građana o pravosuđu te sve navedeno potkrjepljujući teorijskim navodima. Radom sam zakoračila u slabo istraženo područje i time napravila odmak od redovne fakultetske tematike.

Patricija Ravlić,

studentica Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek, dobitnica Rektorove nagrade za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje konstrukcija, pod nazivom: „Utjecaj tipa numeričkog modela tla na statički i dinamički odziv armiranobetonskih okvira“Uvijek daj najbolje od sebe, a ostalo prepusti Bogu. – misao je vodilja cijeloga mojeg života. Dobiti ovakvo priznanje velik je vjetar u leđa i poticaj za daljnju izgradnju osobnoga poslovnog profila. Mislim da vjerovati, a i vidjeti, kako se ustrajan trud isplati mnogo znači svakom studentu. Nagrađeni seminarski rad rezultat je suradnje s doc. dr. sc. Ivanom Krausom, nositeljem kolegija Modeliranje konstrukcija, a integrira znanje više kolegija. U radu je, primjenom različitih inženjerskih rješenja, istražen utjecaj uključivanja popustljivosti temeljnog tla na ponašanje konstrukcija podvrgnutih statičkom i dinamičkom djelovanju. Sretna sam što mi je uloženo vrijeme u istraživanje omogućilo produbljivanje znanja o ponašanju zgrada pri potresnom djelovanju. Na kraju bih htjela zahvaliti obitelji na potpori i docentu Krausu na suradnji i vodstvu u istraživanju te Vijeću Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek na prepoznatom trudu i vremenu uloženom u rad.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana