Učionica
REZULTATI JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Nastavnicima i suradnicima Sveučilišta u Osijeku studenti dodijelili do sada najvišu prosječnu ocjenu 4,652
Objavljeno 23. veljače, 2020.
Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta

Ulaganje u visoko obrazovanje smatra se najvažnijim oblikom ulaganja u ljudski kapital. Taj je model prepoznat i u Republici Hrvatskoj gdje se visoko obrazovanje smatra djelatnošću od posebnog interesa. Ljudski kapital, odnosno njegov rast, donosi izravnu korist pojedincima koja se onda efektom prelijevanja reflektira na širu i na užu društvenu zajednicu. S većim znanjem i vještinama te boljim kompetencijama pojedinci lakše pronalaze posao te su općenito manje izloženi riziku nezaposlenosti.

Moderno sveučilište 21. stoljeća ustanova je temeljena na suradnji svih dionika visokoga obrazovanja – nastavnika, uprave, studenata, roditelja, struke i zajednice u kojoj živimo. Najvažniji je partner u tom procesu student.

Studentsko mišljenje i vrjednovanje različitih vidova studiranja imaju dugu tradiciju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a redovite se studentske ankete na Sveučilištu u Osijeku sustavno organiziraju već cijelo desetljeće. Prva Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provedena je 2006. godine radi globalnoga pregleda realizacije nastave iz studentske vizure na razini cijeloga sveučilišta. U godinama koje su slijedile anketa je izazivala različite reakcije i velik broj primjedaba i prijedloga. Komentari svih zainteresiranih aktera oblikovali su stalna poboljšanja u sadržaju i izgledu ankete, ali i u organizaciji, provedbi, obradi i predstavljanju dobivenih rezultata. Broj i sadržaj pitanja definiran je u suradnji s Filozofskim fakultetom Osijek, a statistička obrada podataka unaprijeđena je u suradnji s kolegama s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku.

Distribucija rezultata ankete također se neprekidno proširivala, od početnih prezentacija na sjednicama Senata i fakultetskih vijeća, preko predstavljanja rezultata na internetskoj stranici Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta, do pristupa svakog nastavnika vlastitim podatcima putem elektroničkoga identiteta. Posljednjih nekoliko godina u pripremi i promociji ankete kao i distribuciji rezultata intenzivnije je uključen Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku.

Prilagođen sadržaj ankete
Ispunjavanje je Jedinstvene sveučilišne studentske ankete od akademske godine 2015./2016., prema odredbama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svakom studentu postalo uvjet za upis više godine studija. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta zato je već 2015. godine tomu prilagodio anketu, smanjujući pritom ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, a prvi se put tražilo i mišljenje studenata o mogućim slučajevima diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnoga zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2018./2019. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2019. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka obavljena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija s 18 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.

U anketi je sudjelovalo 10 488 studenata što je 66.145 % od ukupno 15 856 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Udio ispunjavanja ankete kreće se od 51.282 % (Odjel za fiziku) do 77.119 % (Katolički bogoslovni fakultet). Evaluirano je 2003 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 194 725 anketa i time odgovorili na 1 363 075 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike iznosi 4,652.

Smanjenje diskriminacije među studentima
Zbog osiguravanja sigurnog okruženja u kojem studenti mogu biti uspješni, kreiran je i niz pitanja o pojavama različitih oblika diskriminacije. U anketi za akademsku godinu 2018./2019. ukupno su 171 studentica i student (1,65 % od ukupnoga broja studenata koji su pristupili anketi) osjetili diskriminaciju (bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente), 95 studentica i studenta (0,92 %) bili su žrtvom uznemiravanja (neželjeno ponašanje bilo koje vrste), a 61 studentica i student (0,59 %) doživjeli su neželjena ponašanja (verbalna ili neverbalna) koja su seksualne naravi. Rezultati ankete upućuju na smanjenje broja studenata koji su se susretali s neželjenim ponašanjima u bilo kojem obliku diskriminacije.

I ovom anketom osječki studenti poručili su kako misle da nastavnici na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku rade dobro i kvalitetno, kako su korektni u ocjenjivanju, redovito održavaju nastavu, razumljivo i kvalificirano predaju te da su studentima dostupni i otvoreni za suradnju. Također, studenti se na Sveučilištu u velikoj mjeri osjećaju sigurni od uznemiravanja i diskriminacije.
Renata BALIČEVIĆ, Dubravka TRAMPUS
Anketa je prvi put provedena 2006. godine

Jedinstvena je sveučilišna studentska anketa 2006. godine krenula u „papirnatom“ obliku, od 2007. djelomice se provodi u elektroničkom obliku, a sada su priprema, provedba i obrada rezultata u potpunosti digitalizirane uz tehničku potporu tima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od rujna 2017. godine zaživjela je i mobilna aplikacija za pristupanje anketi.
Korelacija ocjena nastavnika i studenata

I ove akademske godine prikazana je korelacija ocjena koje su studenti dodijelili određenom nastavniku u anketi s ocjenama koje je isti nastavnik studentima dodijelio na ispitu. Te korelacije nisu potvrdile popularnu predrasudu po kojoj su bolje studentske ocjene dobili „blaži“, manje kritični nastavnici koji predaju „lakše“ predmete. Bez detaljne analize nije moguće donijeti utemeljene zaključke pa je te rezultate potrebno detaljnije opisati.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana