Učionica
ODRŽANA JE ZAJEDNIČKA SJEDNICA SENATA I SVEUČILIŠNOG SAVJETA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Usvojeno Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima za 2019. godinu i donesen novi Plan za 2020. godinu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 30. siječnja, 2020.
UVJETI UPISA I SUSTAV BODOVANJA ZA UPIS U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU 2020./2021. GODINU NA ZNANSTVENO/UMJETNIČKO-NASTAVNIM SASTAVNICAMA
Usvojene su izmjene i dopune studijskog programa do 20 % poslijediplomskoga sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek.

Senat je izdao suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odluku Vijeća Akademije od 6. studenog 2019. godine kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Liudmili Fedorovoj, državljanki Ruske Federacije, povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Glumački trening za redatelja 1 i 2“ na diplomskom sveučilišnom studiju Lutkarska režija, na Odsjeku za kazališnu umjetnost u akademskoj 2019./2020. i 2020./2021. godini.

Izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Izdana je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je na prijedlog Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 10. prosinca 2019. godine donio 11. prosinca 2019. godine dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Izdana je suglasnost na program cjeloživotnoga učenja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti pod nazivom Poljoprivredni redar.

Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračuna u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911

Prihvaćeno je Izvješće realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911.

Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstva u Državnom proračunu za 2019. godinu za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911 (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća: Plan i dinamiku zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u 2019. godini (napredovanja nastavnika i suradnika i zamjenska zapošljavanja) koji je donio Senat Sveučilišta 18. prosinca 2019. godine (KLASA:112-02/18-02/3 URBROJ: 2158-60-01-18-18) i za koji je napravljena analiza Ministarstva znanosti i obrazovanja 22. prosinca 2019. godine te u realizaciji Plana sukladno Odluci Ministrice znanosti i obrazovanja kojom je Ministarstvo znanosti i obrazovanja suglasno s Planom upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911 (prosinac 2018. do studeni 2019.) od 1. veljače 2019. godine (KLASA: 602-04/19-10/00004 URBROJ: 533-04-19-00013) i revidiran Plan upravljanja ljudskim resursima od 11. rujna 2019. godine na koji je ministrica znanosti i obrazovanja izdala suglasnost.

Iz Izvješća je vidljivo da je ukupno realizirano 177,45 radnih mjesta (napredovanja i zamjenska radna mjesta). Od 141,20 napredovanja nastavnika i suradnika, 67,25 zamjenskih je zapošljavanja, 33 stjecanja doktorata znanosti i jedan magisterij znanosti, 11 promjena radnih mjesta za nove predsjednike (šefove) katedri/voditelja laboratorija/pročelnika odsjeka, pet prodekana te deset promjena radnih mjesta za nenastavno osoblje.

U 2019. godini ostvaren je prijelaz 19 zaposlenika s jedne sastavnice/ustrojbene jedinice na drugu, od čega šest nastavnika i 13 nenastavnog osoblja.

Uvjeti upisa i sustav bodovanja
Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2020./2021. godinu na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Senat je donio uvjete upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2020./2021. godinu na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i o istome je detaljno izvijestio prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak.

Izdane suglasnosti
dekanima
Senat je izdao suglasnosti dekanima za potpisivanje ugovora kako slijedi:prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, za potpisivanje četiriju ugovora kako slijedi:

1. ugovor u sklopu Programa znanstvene suradnje koji provodi Hrvatska zaklada za znanost za projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients“u vrijednosti 1.893.750,00 kuna,

2. ugovor u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost za projekt „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima“ u vrijednosti 973.423,00 kuna,

3. ugovor s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava visokim učilištima za stipendiranje studenata iz biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema u akademskoj godini 2019./2020. u iznosu 2.360.000,00 kuna,

4. ugovor za projekt „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ (Bio4Feed) koji se financira iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“ u iznosu 8.560.568,48 kuna;

izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta, Osijek za potpisivanje četiriju ugovora kako slijedi:

1. ugovor o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ za projekt „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“ u vrijednosti 1.331.050,00 kuna,

2. ugovor za projekt „Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia- Serbia cross-border region /GReENERGY“ u vrijednosti 187.501,20 eura,

3. ugovor za projekt „Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja“ u vrijednosti 7.193.146,79 kuna,

4. ugovor za projekt „Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ u vrijednosti 3.128.294,52 kuna;

prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, za potpisivanje dvaju ugovora:

1. ugovor o financiranju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, na iznos potpore od 842.975,00 kuna,

2. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.04. 0052 s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta 7.325.749,73 kuna, u iznosu prihvatljivih troškova u visini 7.270.050,90 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 5.089.138,20 kuna. Partneri su na projektu:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;

prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za potpisivanje dvaju ugovora kako slijedi:

1. ugovor za projekt „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti 856.600,00 kuna,

2. ugovor za projekt „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti 1.432.500,00 kuna;

prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskoga fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora za projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i y&T limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze“ koji je u sklopu natječajnog programa „Uspostavni istraživački projekti“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti 1.999.900,00 kuna.
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana