Učionica
PREDAKTIVNOST EUROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA 2019. NA VINOGRADARSKO-VINARSKOM POKUŠALIŠTU MANDIĆEVAC

„Sadašnjost i budućnost vinogorja Đakovo na temeljima Strossmayerova djelovanja“
Objavljeno 14. listopada, 2019.
U sklopu predaktivnosti Europske noći istraživača 2019. na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Mandićevac Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, kao dio aktivnosti projekta „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´ Night“, dana 17. svibnja 2019. organiziran je događaj kao dio tematskoga paketa „Strossmayer days“.

Sudionike je događaja na početku pozdravio prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, a potom je predavanje pod nazivom „Sadašnjost i budućnost vinogorja Đakovo na temeljima Strossmayerovog djelovanja“ održao izv. prof. dr. sc. Mato Drenjančević, prodekan za razvoj pokušališta i transfer tehnologija FAZOS-a. Josip Juraj Strossmayer dao je osobito važan doprinos razvoju vinogradarstva i vinarstva na području Slavonije. Strossmayer je u Musiću i Trnavi dao podignuti nove podrume i vinograde koristeći se pritom nekim od najsuvremenijih agro i ampelotehničkih mjerama toga doba. Proširuje postojeći podrum u Mandićevcu i uvodi novi sortiment što uz optimalne agroekološke uvjete za uzgoj vinove loze rezultira visokocijenjenim vinima. Na tragu toga Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 2013. zasniva eksperimentalno-demonstracijski vinograd u sklopu svojega vinogradarsko-vinarskog pokušališta u Mandićevcu. Vinograd je smješten na jugoistočnim obroncima Krndije i pruža pogled na najljepše krajobrazne slike đakovačkoga ravnjaka oplemenjene građevinskim remek-djelom Josipa Jurja Strossmayera – Katedralom svetog Petra u Đakovu. Pokušalište Mandićevac daje jedinstvenu mogućnost stjecanja praktičnih znanja i vještina studentima budući da se terenska nastava i stručna praksa odvijaju u vinogradu i podrumu. Osim toga, ono je i lokacija budućega Znanstveno-istraživačkoga centra za vinovu lozu i vino Mandićevac čiji se početak gradnje uskoro očekuje.

Po završetku predavanja organiziran je koncert muških pjevačkih skupina Drenjanci (Drenje), Šokci (Osijek), Bećarine (Đakovo), Paorija (Tordinci) i Strossmayer (Strizivojna).
Daniel HAMAN