Učionica
ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Provode brojna važna znanstvena istraživanja i projekte te razvijaju međunarodnu suradnju i mobilnost
Objavljeno 15. srpnja, 2019.

Na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutačno se provodi devet projekata – na četirima su projekta znanstvenici Odjela voditelji, a na pet suradnici.

Znanstvena istraživanja i projekti
Tri istraživačka projekta u trajanju od godinu i pol dana financiraju se iz Internoga natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS-ZUP 2018. godine. To su: „Funkcionalizacija nanotrakica grafena i heksagonalnog borovog nitrida“ pod voditeljstvom doc. dr. sc. Maje Varge Pajtler; „Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja lijeka s magnetskih nanočestica u prisutnosti vanjskih magnetskih polja“ pod voditeljstvom doc. dr. sc. Mislava Mustapića te „Kalibracija Čerenkovljevih teleskopa pulsnim laserom sa zračnoga broda“ pod voditeljstvom doc. dr. sc. Darija Hrupeca. Na svim je trima projektima uključeno još šest nastavnika sa Sveučilišta u Osijeku i s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu te tvrtka HiperSfera iz Zagreba. Kao suradnici, znanstvenici Odjela sudjeluju na projektu „Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku“ pod voditeljstvom znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, „Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima“ pod voditeljstvom Instituta za fiziku u Zagrebu, „First Principles Characterization of Metal Nanowires For Sensing and Energy Harvesting Applications“ pod voditeljstvom SVNIT, Surat (Indija) te unutar MAGIC i CTA kolaboracije s istraživačima iz 25 institucija diljem svijeta. U nacionalnom programu redovitoga praćenja stanja radionuklida u okolišu pod ingerencijom Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, znanstvenici i suradnici s Odjela za fiziku sustavno mjere koncentracije radona u tlu, vodi i zraku u kućama, školama i vrtićima u pojedinim županijama, a prema aktivnostima propisanim Akcijskim planom za radon. Studenti suradnici na navedenim projektima svoje će rezultate prikazati u diplomskim radovima, ali i na međunarodnim konferencijama što će im omogućiti buduće profiliranje u istraživače. Također, nastavnici Odjela surađuju na projektu „Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskoga klasifikacijskog okvira – FizKO“ pod voditeljstvom Odjela za fiziku u Rijeci, a u suradnji svih četiriju najvećih hrvatskih sveučilišta koji u svojim studijskim programima obrazuju fizičare.

Od znanstvenih radova iz 2018. godine svakako treba istaknuti rad izv. prof. dr. sc. Igora Lukačevića, objavljenoga u svjetski poznatom časopisu Nano Energy s čimbenikom odjeka 15,28 iz područja primjene perovskitnih materijala u solarnim ćelijama. Rezultati su radova predstavljeni i na znanstvenim skupovima. Odjel za fiziku 2018. organizirao je 11. Znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva, a nastavnici i suradnici sudjelovali su na mnogim konferencijama u zemlji i inozemstvu od kojih izdvajamo: 25th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique, Ljubljana (Slovenija); The 21th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Beč (Austrija); 25th International symposium on metastable, amorphous and nanostructured materials, Rim (Italija); Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg-Novi (Crna Gora); 14th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, Prag (Češka); 2nd International Workshop on the European Atlas of Natural Radiation, Verbania (Italija); International Students GREEN Conference, Osijek; ECIS 2018, Ljubljana (Slovenija); Game of Materials, Dubrovnik; European Advanced Materials Congress, Stockholm (Švedska); Proceedings of the 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisabon (Portugal) i drugi.

Međunarodna suradnja i mobilnost
Istraživači Odjela za fiziku svoj rad na znanstvenim projektima redovito realiziraju u suradnji s istraživačima s drugih domaćih i inozemnih institucija. Unutar Hrvatske najčešće suradnje su s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Institutom za fiziku te Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba. Suradnje s inozemnim institucijama omogućuju znanstvenicima Odjela da unaprijede i prošire svoj rad. Uspostavljanje i održavanje inozemnih kontakata omogućuje mladim znanstvenicima, ali i studentima s Odjela da započnu svoje karijere nakon studija u inozemstvu kod partnera u istraživanju. Tako se ne samo produbljuje, nego i osnažuje znanstveno-istraživački kapacitet i ljudski potencijal Odjela. Na kraju, uspješne suradnje rezultiraju vrhunskim rezultatima. Neprekidno se odvijaju projekti koje financiraju suradničke institucije. Tu svakako treba istaknuti Departman za fiziku Prirodno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, i pri suradnji u istraživanju prirodne radioaktivnosti u okolišu, ali i u razmjeni studenata koji se koriste resursima obiju institucija prigodom izrade završnih i diplomskih radova. Pri istraživanjima nanomaterijala suradnici dolaze iz: St. Xavier College, Ahmedabad (Indija), SVNIT, Surat (Indija) i Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar (Indija); MTU, Houghton (SAD) i Valparaiso University (SAD); EPFL, Lausanne (Švicarska) i ETH, Zuerich (Švicarska); ULG, Liege (Belgija); Uppsala University (Švedska); University of Oxford (Engleska); Incheon National University (S. Korea); ICTP, Trst (Italija); University of Wollongong, (Australija) i Queensland University, Brisbane (Australija). U astrofizičkim istraživanjima unutar MAGIC kolaboracije, osim domaćih institucija (Rijeka, Zagreb, Split), istraživači Odjela za fiziku surađuju i sa znanstvenicima iz Španjolske, Njemačke, Indije, Japana, Poljske, Italije, Brazila, Bugarske, Finske, Armenije te Švicarske.

Popularizacija znanosti
Na Odjelu za fiziku djeluje i osječka podružnica Hrvatskoga fizikalnog društva koja je započela s radom 2001. U organizaciji Podružnice i Odjela za fiziku održavaju se popularno-znanstvena predavanja, radionice i kolokviji iz različitih područja fizike u cilju popularizacije znanosti. Tako su veljači ove godine održane 15. Zimska škola fizike za učenike osnovnih škola i 10. Zimska škola fizike za učenike srednjih škola na kojima je sudjelovalo preko dvjesto učenika i pedesetak učitelja i nastavnika fizike iz Osječko-baranjske županije u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Županijskoga stručnog vijeća učitelja i nastavnika fizike Osječko-baranjske županije. Održana je i peta po redu Masterclaas radionica za gimnazijalce koji su na jedan dan imali prigodu upoznati se s fizikom elementarnih čestica predvođeni hrvatskim znanstvenicima koji rade na CERN-u.

U organizaciji i provedbi popularizacijskih aktivnosti iznimno angažirano sudjeluju i studenti Odjela za fiziku. Djelatnici Odjela aktivno su sudjelovali i na popularizacijskim aktivnostima u drugim županijama: Zimskoj školi fizike u Požegi održanoj u ožujku ove godine kao i na Subotnjem jutru uz fiziku održanom u travnju u Rijeci. Osim tih aktivnosti, Odjel za fiziku i podružnica HFD-a sudjeluju u organiziranju laboratorijskih vježbi za učenike srednjih škola na Odjelu za fiziku ili u školama, pružanju pomoći pri izradi ili popravku laboratorijske opreme u školama te posudbi opreme školama u svrhu izvođenja pokusa. Na Odjel dolaze i nadareni učenici koji sami osmišljavaju pokuse koje brane na brojnim međunarodnim natjecanjima iz fizike. Neke od tih aktivnosti kao i brojna popularnoznanstvena predavanja tijekom 2018. financiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz program Popularizacije znanosti na Odjelu za fiziku. U tijeku je novi natječaj Ministarstva te se nadamo i novim popularizacijskim aktivnostima.
Tomislav Levak
U 2018. godini objavljeno 19 znanstvenih radova

Rezultate znanstveno-istraživačkih projekata djelatnici Odjela za fiziku redovito objavljuju u međunarodnim časopisima visokoga odjeka. Tomu svjedoči činjenica da je u 2018. objavljeno 19 znanstvenih radova u časopisima citiranim u Web of Science bazi i to pretežito u časopisima kategorije Q1. Ukupan je čimbenik odjeka (eng. impact factor, IF) u 2018. godini bio 129,35 što upućuje na iznadprosječan čimbenik odjeka – 6,8 po radu. Od osnutka Odjela objavljen je ukupno 191 znanstveni rad što je više od jednoga rada po nastavniku godišnje.
Programi Erasmus+, CEEPUS i IAESTE

Osim kroz istraživačke projekte i suradnje, djelatnici i administrativno osoblje Odjela za fiziku stručno se usavršavaju i kroz Erasmus+ program. Na to se svake godine potiče i studente, za odlazne ili dolazne mobilnosti. Studenti svoje mobilnosti ostvaruju i kroz CEEPUS i IAESTE programe. U 2018. godini s Odjela je izlaznu mobilnost ostvarilo dvoje nastavnika i dvoje studenata, a dolaznu je mobilnost ostvarila jedna studentica s Tajlanda tijekom koje je radila na simulacijama svojstava perovskitnih materijala.
Možda ste propustili...

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ALUMNI AUK potvrđen umjetnički dignitet